Mind Meister-ийн давуу талууд:

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mind Meister-ийн давуу талууд: by Mind Map: Mind Meister-ийн давуу талууд:

1. 1. Хаана ч байсан iOS device дээрээсээ илтгэл бэлдэх боломжтой.

2. 6. Theme, icon-ийн өргөн сонголттой

3. 5. Төлөвлөлтөө хийж байх явцдаа note, link, attachment (file, youtube video) -ийг цонх бүрдээ хавсаргах боломжтой.

4. 2. Quick, тусгай үйлдэл шаарддаггүй

5. 7. Flexible, ойлгоход амархан

6. 3. Аль нь алинтай холбоотой болон хэн юу хийж байгааг хянах боломжтой

7. 4. Хувийн, бизнес, боловсролийн гээд олон төрлийн төлөвлөлтөнд хэрэгтэй. Мөн хийснээ public болгон бусдад share-лэж болно.

8. 8. Бэлтгэсэн схемийг хэсэг хэсгээр нь идэвхжүүлэн шууд ppt болгон хувиргах боломжтой.

9. 9. Төлөвлөлтөө хийсэн үйл явцыг history болгон харах боломжтой