Українська література і літературна критика другої половини ХІХ ст.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Українська література і літературна критика другої половини ХІХ ст. by Mind Map: Українська література і  літературна критика другої  половини ХІХ ст.

1. Змістовий модуль 1. Українська література і критика 1860-х років.

2. Змістовий модуль 2. Українська література і критика 1870-1890-х років.

3. Змістовий модуль 3. Український театр і драматургія останньої половини XIX століття

4. Підсумкова атестація. Фінальний тест.

5. Відомості про автора

6. Робоча програма

7. Тематичний план

8. Критерії оцінювання

9. Список джерел

10. Глосарій

11. Форум

12. Путівник