Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
СПР by Mind Map: СПР

1. де? куди? звідки?

2. Означальне

3. З'ясувальне

4. запитання від іменника

5. Який?

6. Обставинне

7. запитання від дієслова

8. Хто? Що? Кого? Чого?...

9. запитання від усієї головної частини або від обставини

10. місця

11. часу

12. коли? з якого часу?

13. причини

14. чому? з якої причини?

15. мети

16. навіщо? для чого?

17. способу дії

18. Як? Яким способом?

19. міри і ступеня

20. Як? Наскільки?

21. допусту

22. Незважаючи на що?

23. порівняння

24. Як?

25. умови

26. За якої умови?

27. наслідку

28. так що

29. щоб

30. бо, тому що

31. хоч, дарма що

32. мов, наче, ніби

33. якщо, якби