Структура практичної психології як практичної діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура практичної психології як практичної діяльності by Mind Map: Структура практичної психології як практичної діяльності

1. Принципи практичної психології.

1.1. Єдності

1.2. Детермінізму

1.3. Розвитку

2. Функції практичної психології.

2.1. Прогностична

2.2. Регулятивна

2.3. Теоретично-пізнавальна

2.4. Методологічна

2.5. Аксіологічна

3. Напрями практичної психології.

3.1. Гештальт психологія

3.2. Гуманістична психологія

3.3. Біхевіоризм

3.4. Психоаналіз

4. Методи практичної психології.

4.1. Емпіричні

4.2. Організаційні

4.3. Статистичні

4.4. Інтерпретаційні

5. Ключові аспекти практичної психології.

5.1. Психічні властивості

5.2. Психічні стани

5.3. Психічні процеси

6. Засади практичної психології.

6.1. Як наука про душу

6.2. Як наука про поведінку

6.3. Як наука про свідомість

7. Форми практичної психології.

7.1. Індивідуальна робота

7.2. Групова робота