LHBLP-1455 Regressionstest - Lev 6

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LHBLP-1455 Regressionstest - Lev 6 by Mind Map: LHBLP-1455 Regressionstest - Lev 6

1. Hemsidan och sökning

1.1. Sökning

2. Arkivera ärende

2.1. Näringskredit

3. Testa kredituppföljningsflöde

3.1. Testa bereda utan UC

4. Admin

4.1. Ändra admin och se till att LP reagerar - ex. utskriftsordning

5. DW-batchen

5.1. Rätt löpnummerserie? (LHBLP-1896)

6. Ärenden och merge

6.1. Säkerhetssidan

6.1.1. Länk till kredithandbok != google.se

6.1.2. Värderingar

6.1.2.1. Rätt när man startar ärende från SELMA?

6.1.2.2. Kolla så att alla kommer med från SAP

6.1.2.3. Finns kvar om man går ur och in på en säkerhet

6.2. Limitgrupps-sidan.

6.3. Kalp

6.4. SELMA

6.4.1. 4 > 5

6.4.2. 7 -> 8

6.5. Kundinformations-sidan

6.5.1. Ändra kundklass

6.6. Ändra amorteringsfirheten och skicka ned till SAP

7. Testa att Selma och LP kommunicerar med varandra

7.1. Skapa ärenden i GUI och kontrollera LP

7.2. Skapa ärenden från SoapUI

8. Testa kreditansökansflöde i Selma

8.1. Konsumentkredit

8.2. KU

9. Preliminära dokument

9.1. Konsumentkredit

9.2. Näringskredit

9.2.1. Fastighetsinfo

9.3. KU

10. Navigering

10.1. Konsumentkredit

10.2. Näringskredit

10.3. KU

11. Spårbarhetslogg

11.1. Konsumentkredit

11.2. Näringskredit

11.3. KU

12. Kredit-PM

12.1. Konsumentkredit

12.2. Näringskredit

12.3. KU

13. Dokument

13.1. Konsumentkredit

13.2. Näringskredit

13.3. KU