Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Háry János by Mind Map: Háry János
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Háry János

Utójáték

A szerelmesek otthon lagzit csaptak, és boldogan éltek, amíg szegény Örzse meg nem halt. Így Hárynak nem maradt tanúja, aki az elmondottakat igazolhatná az utókor előtt. De erre nincs is szükség, mert: „Nincs oly vitéz a földön / Mint Háry bátya volt!”

Nagyabony

Lagzi

Befejeződik a mese

4.kaland

Hazamennek Örzsével

Ferenc császár römmel adja hát feleségül lányát a derék magyar vitéznek, és így legalább lesz örököse is, akire hatalmas birodalmát hagyhatja. De Hárynak nem kell se császári cím, se birodalom, se Mária Lujza keze. Mert ott van már neki Örzse, az ő igaz szerelme. Hazamennek Nagyabonyba.

Bécs, Burg

Szegény vagyok

Felszántom a császár...

3. kaland

Legyőzi Napoleont

Háry suhint a felvonuló francia gránátosok és Napóleon előtt és azok máris kegyelemért könyörögnek. Mária Lujza el akar válni Napoleontól és kezét Hárynak ajánlja, de Örzse ragaszkodik a szerelméhez.

Majland

Toborzó

2. kaland

Legyőzi a paripát

Ebelasztin lovag irigykedik Háryra, amiért az a kalapjára tűzhette a Mária-Lujzától kapott violát.Háry  megszelídítette Lucifert, a császári istálló legvadabb lovát. A lovag átadja Napoleon hadüzenetét.

Bécs, Burg

Hej, két tikom

Tiszán innen..

1. kaland

Áttolja az őrbódét

Mária-Lujza hazafelé igyekszik édesapjához, a császárhoz, de a mogorva silbak nem akarja őket átengedni. Addig nem is mennek semmire, amíg Háry közbe nem avatkozik. Taszít egyet a határőr bódén és az máris a határ galíciai oldalára lendül. A hercegnő természetesen azonnal megjutalmazza segítőjét: felajánlja Hárynak, hogy jöjjön vele Bécsbe, ahol beléphet a császári testőrséghez.  

Burkusország és Galícia határa

Ó, mely sok hal

Előjáték

   

Kezdődik a mese

A nagyabonyi kocsmában gyülekeznek a törzsvendégek, akik szívesen hallgatják az öreg obsitos Háry János meséit. Az obsitos olykor túllendül a valóság határán, de nem a hazugok közül való. A bíró, a deák, és néhány gazda ül egy-egy pohárka bor mellett és hallgatja az öreg meséit, amiket sokan kétkedve fogadnak.

nagyabonyi kocsma

Keletkezés

zeneszerző

     

műfaj

   

Háry János

Háry János magyar mondabeli mesehős.Garay János 1843-ban írt róla elbeszélő költeményt Az obsitos címmel. Ebben a kiszolgált huszár, Háry János, mint a magyar nép vágyait valóra váltó császári katona jelenik meg, aki részt vesz az európai háborúkban és hőstetteket visz véghez

szereplők

További szereplők: Ferenc császár próza A császárné szoprán Melusina grófné próza Estrella báróné próza Bíró próza Két paraszt próza Deák próza Magyar silbak próza Burkus silbak próza Mária-Lujza udvarhölgyei

Háry János

Örzse

Marci bácsi

Ebelasztin lovag

Napóleon

Mária Lujza