Státy Guinejského zálivu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Státy Guinejského zálivu by Mind Map: Státy Guinejského zálivu

1. Státy:

1.1. Togo

1.2. Kamerun

1.3. Pobřeží Slonoviny

1.4. Kongo

1.5. Svatý Tomáš a princův ostrov

1.6. Nigérie

1.7. Gabon

1.8. Benin

1.9. Ghana

1.10. Rovníková Guinea

2. Vodstvo

2.1. Záliv se nazývá podle území na jeho pobřeží

2.2. Ústí zde velké řeky např. Kongo

2.3. Řeky jsou velmi bohaté na vodu, slouží jako dopravní cesta a rybolov

3. Podnebí

3.1. velmi teplé podnebí

3.2. velké množství srážek

3.3. Tropické deštné lesy a Savany

3.4. Lesy jsou ohroženy kácením

3.5. Tropické dřevo má velikou cenu

4. Problémy

4.1. Porušování lidských práv

4.2. Zaměstnávání dětí

4.3. Děti jsou přinuceni k zabíjení

4.4. Malárie

4.5. Státy jsou chudé

5. Obyvatelstvo

5.1. Převážně Černoši

5.2. Mezi 15-18. stol. se odváželi lidé do Ameriky jako otroci

5.3. Velice těžké životní podmínky

5.4. Většina lidí pracuje v zemědělství

6. Zemědělství

6.1. Obiloviny

6.2. Batáty, maniok, jamy

6.3. Plantáže

6.3.1. Na místě vykácených lesů

6.4. Kakaovníky, kávovníky

7. Nerostné suroviny

7.1. Ropa, zemní plyn

7.2. V roce 2004 vytěžila Nigérie 129 mil. tun ropy

7.3. Zlato, bauxit, uran, diamanty

8. Příroda

8.1. Obrovské množství druhů

8.2. Především hmyz

8.3. ZVÍŘATA

8.3.1. Okapi

8.3.2. Pavián guinejský

8.3.3. Komár Anopheles

8.4. UŽITKOVÉ STROMY

8.4.1. Papája

8.4.1.1. Kaučukovník

8.4.2. Avokádo

8.4.2.1. Palma olejná

8.4.3. Chlebovník

8.4.3.1. Kávovník

8.4.4. Mangovník

8.4.4.1. Kakaovník