Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wpływ społeczny by Mind Map: Wpływ społeczny
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Wpływ społeczny

Konformizm

Wpływ normatywny

Wpływ informacyjny

Posłuszeństwo wobec autorytetów

Naśladownictwo

Modelowanie