Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wpływ społeczny by Mind Map: Wpływ społeczny

1. Konformizm

1.1. Wpływ normatywny

1.1.1. Konformizm zewnętrzny

1.1.2. Konformizm wewnętrzny

1.2. Wpływ informacyjny

2. Posłuszeństwo wobec autorytetów

3. Naśladownictwo

3.1. Modelowanie