ÖZET ÇIKARMA VE NOT ALMA TEKNİKLERİ

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖZET ÇIKARMA VE NOT ALMA TEKNİKLERİ by Mind Map: ÖZET ÇIKARMA  VE  NOT ALMA TEKNİKLERİ

1. Özet Çıkarma Teknikleri

1.1. Okuma Teknikleri

1.1.1. Göz atarak okuma

1.1.2. Gözden geçirme

1.1.3. Çalışmak için yapılan okuma

1.1.4. Serbest okuma

1.1.5. Dikkatli okuma

1.1.5.1. İnceleyerek okuma

1.1.5.2. Sürekli okuma

1.1.5.3. Güdümlü okuma

1.2. Özet Çıkarma

2. Not Alma Teknikleri

2.1. Dinleme Becerisi

2.2. Dinleme Süreci

2.2.1. Seçme ve Alma

2.2.2. İlgilenme/Hazır bulunma

2.3. Anlama

2.4. Hatırlama

2.5. Karşılık verme

2.6. Dinleme Çeşitleri

2.6.1. Aktif ve Pasif Dinleme

2.6.2. Eleştirel Dinleme

2.6.3. Yüzeysel ve Derin Dinleme

2.6.4. Empatik Dinleme

2.6.5. Bilgilendirici Dinleme

2.6.6. İlişkisel Dinleme

2.6.7. Takdir Edici Dinleme

2.7. Dinlemeyi Geliştirme Yolları

2.8. Not Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar