Les 9 en Les 10

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Les 9 en Les 10 by Mind Map: Les 9 en Les 10

1. Sparta

1.1. Laconië - Doriërs

1.1.1. zuiden van de Peloponnesus

1.1.2. Landbouw (vruchtbaar dal)

1.1.3. stijging bevolking: veroveren Messenië

1.2. Gesloten

1.2.1. Geen contact met andere bevolkingsgroepen

1.3. Continentaal

1.3.1. Leefden van landbouw: genoeg voedsel voor de hele bevolking

1.4. Spartaans leger

1.4.1. Heloten (onderworpen bevolking) kwam vaak in opstand

1.4.1.1. sterk beroepsleger nodig

1.4.2. jongens: strenge legertraining (staatsopvoeding van 7 tot 30)

1.4.3. kazernestaat

1.5. Oligarchie

1.5.1. Aristocratische families hadden macht

1.5.2. twee koningen (legeraanvoerders)

1.5.3. raad van ouderen

1.5.4. volksvergadering

1.5.4.1. voorstellen goed- of afkeuren

1.5.5. conservatief

2. Athene

2.1. Attica - Ioniërs

2.1.1. Landbouw versus handel

2.2. Open

2.2.1. Veel contact met andere culturen

2.3. Maritiem

2.3.1. Handel: haven = Piraeus

2.3.1.1. Goed voor nijverheid

2.3.1.2. Goed voor scheepswerven

2.3.1.3. Goed voor pottenbakkers (amforen)

2.4. Nieuwe roep rijken

2.4.1. Grondadel versus geldadel

2.4.2. hoplieten (falanx) willen ook inspraak

2.4.3. sociale spanningen

2.5. kleine boeren worden armer

2.5.1. concurrentie met kolonies

2.5.2. schulden/slavernij

2.5.3. willen: kwijtschelding schulden + herverdeling grond

2.5.4. sociale spanningen

2.6. Solon

2.6.1. hervormingen!

2.6.1.1. schulden weg

2.6.1.2. herverdeling grond

2.6.1.3. nieuw belastingssysteem

2.6.1.4. onrust bleef

2.7. Pisistratus

2.7.1. Tiran

2.7.1.1. land wordt verdeeld onder armen

2.8. Cleisthenes

2.8.1. oligarchie versus democratie