Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Genetik by Mind Map: Genetik

1. Epigenetik

1.1. Fænotype = Hvad kommer til udtryk. F.eks. hvilken farve et får har, det kan være hvid, så er det fænotype hvid

1.1.1. Dette er helt forkert

2. Dominerende/recessive gener

2.1. Intermediær arv

2.1.1. Begge gener er lige stærke - Begge kommer til udtryk. "Mellemting"

2.1.1.1. Her bliver genotype vist med øjen farve.

2.1.1.1.1. Forklar det lige med ord

2.2. H - Dominerende gen kan ses

2.2.1. Kommer til udtryk

2.3. h - Recessive gen kan ikek ses/ har ikke nogen betydning. (dansk = Vigende gen

2.3.1. Det kan det have - hvis der er to kommer det jo til udtryk. En person kan jo også være bærer af det - og give det videre til sit barn.

3. Krydsningsskema video

4. Gen

4.1. Er en dell af DNA-strengen, hvor vores arvemateriale ligger

4.1.1. Et gen koder for hvad?

5. DNA

5.1. DNA er en DNA-streng, som er en dobbelt spiral. Dobbeltspiralen ruller sig sammen til kromosomer.

6. Video - DNA

7. Video 2 s. 104

8. Mitose og meiose

8.1. Meiose Kønnetcelledelling

8.1.1. Meiose er det der sker helt ved starten af graviditeten. Mandens (sæd) celle med 23 kromosomer fra manden finder sammen med kvinden (ægge) celle som selv har 23 kromosomer. De to celler bliver til en celle, som fletter de mandelige deres kromosomer sammen. De flettede kromosomer deller sig fra cellen de blev flettet sammen i. Og de blandede kromosomer afgør hvilket køn barnet får.

8.1.1.1. Genotype = hvilke forskellige gener der er.

8.1.1.1.1. Hvorfor dette her?

8.1.1.2. Albino

8.1.1.2.1. Det er ikke godt for mennekse albinoer bor i afrika fordi deres hud har ikke nogen beskyttelse fra solen.

8.1.1.2.2. Albinoer har normalt ikke røde øjne, men de kan have dårligt syn.

8.1.1.2.3. Hvorfor placerer I dette her?

8.1.1.3. NEJ - meiose er kønscelle deling, og har som sådan ikke noget at gøre med befrugtning.

8.2. Mitose Normal celledelling

8.2.1. Bakterier og celler ( som f.eks. blodceller, hudceller osv.) bruger mitose til at kopier sig selv , for at sprede sig.

8.2.1.1. Forklar hvad der sker

9. Kromosom

9.1. Et kromosom er DNA-streng som er virklet op om histoner, og danner et X

9.1.1. Funktion?

10. Histon

10.1. Et histon er et protein som DNA´et snurrer sig rundt om, som laver en kromosom

11. Mutationer

11.1. Ydremutation - er når man bliver påpvirket af ens omgivelser der kan ændre i ens genetik. Det kan være ultraviolette stråler fra solen, eller kemiske stoffer, som afgører dette.

11.2. Indremutation - er når der sker en ændring inde i kroppen, uden nogen betsemt grund. Hvis der er bare et basepar der bliver udskiftet, ændre det hele proteinet.

12. Arvelige sygdomme

12.1. ?

13. Hvidløgs forsøg

13.1. Vi moste 3 fede hvidløg og til satte en sæbe mikstur, som skulle nedbryde cellenembramen cellekernemembranen

13.2. Derefter til satte vi isopranol dråber gjorde at man kunne se DNA-stregene

13.3. Her blandes sæbe blandingen og det moste hvidløg sammen.

13.3.1. Sæbe/hvilløgs væsken skal traktes, sådan at der ikke kommer hviløgs klumper med.

13.3.1.1. Efter vi har tilsat isopranol kan man se DNA-stregene.

13.3.1.1.1. Derefter brugte vi en træpind til at trække DNA-stregene op ad glasset med.

13.3.1.2. sis

14. Link til drev :