Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Identitet by Mind Map: Identitet

1. Kerneidentitet

1.1. Essens

1.2. Brændets sjæl

1.3. Grundlæggende værdier

2. Identitetens fire niveuer

2.1. Kollektiv identitet

2.2. Social identitet

2.3. Personlig identitet

2.4. Jeg identitet

3. Socialisering

3.1. Far og mor

3.2. Familien

3.3. Venner

4. Roller/Rolleforventninger

5. Rollekonflikter

6. Kønsroller

7. Identitet fra internettet

8. Sociale medier