Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Joomla AVPT10 by Mind Map: Joomla AVPT10

1. Menu- eli navigaatiopalkin elementtien järjestyksen muuttaminen

1.1. Menus > Main menu tai muu menu > Ordering sarake

1.1.1. Siniset nuolet tai numerolaatikot + kuittausikoni Ordering sanan vieressä

2. Article

2.1. Kukin artikkeli pitää littää johonkin tiettyyn kategoriaan

2.1.1. Artikkelin liittäminen moneen kategoriaan

2.1.1.1. Tagging

2.1.1.2. CCK eli content construction kit

2.1.1.2.1. K2

2.1.1.2.2. Zoo

2.2. Sisällön lisääminen

2.2.1. Copy paste yksinkertaisesta tekstieditorista

2.3. Article manager

2.3.1. Title

2.3.2. Published

2.3.3. Featured

2.3.3.1. Näkyy etusivulla

2.3.4. Ordering

2.4. Sisällön muokkaaminen

2.4.1. Artikkelin muokkausikonit

2.4.2. TinyMCE

2.4.2.1. Extension > plug in manager > TinyMCE

2.4.2.1.1. Functionality : extended

2.4.2.1.2. Clean code on save

2.4.2.2. Paste from Word

2.4.2.2.1. Puhdistaa Word -tekstin ylimääräisestä muotoilusta

2.4.3. Toggle editor

2.4.3.1. HTML näkymä päälle ja pois päältä

2.5. Linkkien lisääminen

2.5.1. Ulkopuoliseen sivustoon linkittäminen

2.5.1.1. Maalaa teksti ja klikkaa linkki-ikkonia

2.5.1.1.1. Target

2.5.2. Sivuston sisäinen linkki

2.5.2.1. Ariticle-nappi (Joomla 1.6)

2.5.3. Sähköpostilinkki

2.5.3.1. Joomla tunnistaa sähköpostilinkit

2.6. Kuvien lisääminen

2.6.1. Kuvien muokkaaminen kuvankäsittelyohjelmassa nettiin sopiviksi

2.6.2. Uploudaa tarvitsemasi kuvat Joomlan media manageriin

2.6.2.1. Klikkaa kursori kohtaan, johon haluat kuvan ja paina image nappia

2.6.2.1.1. Avaa media managerin, Kuvien uploudaus mahdollista myö tässä vaiheessa

2.6.2.2. Klikkaa kursori kohtaan, johon haluat kuvan ja klikkaa puuikonia

2.6.2.2.1. jos käytät tätä vaihtoehtoa, on sinun tiedettävä kuvan osoite

2.7. Videon lisääminen

2.7.1. Youtube-video

2.7.1.1. Siirry selaimellasi youtube-videon sivulle ja Klikkaa Embed-nappia

2.7.1.1.1. Videoparametrit

2.7.1.1.2. Copy pastaa koodi Joomlan artikkeliin

2.7.1.1.3. Poista hakkerikoodin suodatustoiminto super usereilta

2.8. Linkittäminen tiedostoon (esim. Pdf)

2.8.1. Lataa tiedostot media manageriin

2.8.1.1. Browse files nappi

2.8.2. Maalaa teksti ja klikkaa linkki-ikonia

2.8.2.1. Polku Joomla 1.6 versiossa: images/tiedoston nimi (aikaisemkmissa versioissa stories/tiedoston nimi

2.9. Read more

2.9.1. Vrt. Uutissivustojen etusivut

2.9.2. Luo artikkeli, johon tulee read more linkki

2.9.2.1. Klikkaa kursori siihen kohtaan, johon haluta näkyvän tekstin päättyvän ja read more linkin > luo punaisen katkoviivan

2.9.2.1.1. Poista tyhjä tila

2.9.2.2. Uutisen otsikosta tulee artikkelin nimi

2.10. Page break

2.10.1. Artikkelin jakaminen osiin ja eri osiin osoittavan linkkilistan luominen

2.10.1.1. Linkkilista luiodaan menulinkkien luomisen yhteydessä automaattisesti

2.10.2. Klikkaa kursor siihen kohtaan, johon haluat luoda page breakin

2.10.2.1. Page title: teksti, joka tulee linkkilistaan

2.10.2.2. Table of contents alias: ei näy missään

2.10.2.3. Musta katkoviiva

2.11. Artikkelien lisääminen etusivulle 1.6 featured page 1.5 front page

2.11.1. Add new article

2.11.1.1. Featured: yes

2.12. Poistaminen ja palauttaminen

2.12.1. Article manager

2.12.1.1. Poistaminen

2.12.1.1.1. Published

2.12.1.1.2. Trash

2.12.1.1.3. Muista poistaa myös poistetun artikkelin menulinkki

2.12.1.2. Palauttaminen

2.13. Artikkeleiden suodatus select state pudotusvalikosta

2.13.1. Published

2.13.2. Unpublished

2.13.3. Trash

2.13.3.1. Publish

2.13.3.2. Empty trash

2.13.4. Archive

2.14. Järjestäminen kilumninen mukaan

2.15. Artikkelin nimen muuttaminen

2.15.1. Muista poistaa aikaisemman nimen alias

2.16. Parameters

2.16.1. keywords, robots?

3. Otsikot Joomlassa

3.1. Page headings

3.1.1. Ei näy oletuksena

3.2. Article titles

3.2.1. Näkyy oletuksena

3.3. HTML titles

3.3.1. Normaalisti artikkelin otsikko näkyy tässä, voidaan korvata Edit menu item > Page display options > Browser page title

3.4. Menu manager

3.4.1. Page display options

4. Asentaminen

4.1. Paikalliselle palvelimelle, omalle koneelle

4.1.1. Siivuston siirto palvelimelle, kun sivusto on valmis

4.1.2. Palvelin (Apache), PHP, tietokanta -ympäristön asennus

4.1.2.1. XAMPP

4.1.3. Joomlan asentaminen, kun XAMPP tai vastaava (WAMP, MAMP) on asennettu

4.1.3.1. 1. Lataa Joomla zip-tiedosto joomla.org tai joomlaportal.fi -sivustolta

4.1.3.2. 2. Pura zippi ja siirrä kansiot ja tiedostot XAMPP-kansio/htdocs -kansioon tai sen sisälle luomaasi alikansioon (kun haluat kokeilla monen eri sivuston luomista)

4.1.3.3. 3. Luo tietokanta sivustollesi, esim. XAMPP- paketin mukana tulevalla phpMyAdmin -ohjelmalla

4.1.3.4. 4. Navigoi selaimella http:///localhost/sivustonkansio -osoitteeseen, localhost viittaa Apachen htdocs-kansioon

4.1.3.5. 5. Asenna Joomla selaimen kautta ohjeiden mukaan

4.2. Suoraan etäpalvelimelle

4.2.1. C-panelin (web-sivuston selaimella käytettävä graafinen hallintaohjelmisto) mukana tulevalla Fantastico -ohjelmalla

4.2.2. 1. Siirrä Joomla-zippi palvelimen julkiset webbisivut näyttävään kansioon ja pura se tähän (voit myös luoda alikansion, johon purat Joomlan)

4.2.3. 2. Luo Joomla-sivustollesi tietokanta esim. phpMyAdmin-ohjelmalla

4.2.4. 3. Navigoi selaimella sivustosi juureen, tai sen alikansioon (mikäli asensit Joomlan sivustokansiosi alikansioon) ja aloita Joomlan asennus ohjeita noudattaen

5. Modulit eli modules

5.1. Lisääminen ja editointi

5.1.1. Extensions > Module manager

5.1.1.1. New

5.1.1.2. Voit editoida jo lisäämääsi modulia klikkaamalla sen nimeä Module manager -listauksessa

6. Prosessi

6.1. 1. Asentaminen

6.2. 2. Kategorioiden luominen (Joomla 1.5 myös sektiot)

6.3. 3. Artikkelien luominen ja kuva- ym. sisällön lisääminen Media manageriin

6.4. 4. Menujen eli artikkeleihin johtavat linkit sisältävien navigaatioelementtien luominen

6.5. 5. Modulien ja komponenttien (Joomlan mukana tulleet ja netistä haetut) lisääminen

6.6. 6. Käyttäjien, sisällöntuottajien ja ylläpitäjien hallinta

6.7. 7. Sivuston julkaisu

7. Category

7.1. Kategorioiden lisääminen: Content > Category manager> Add new category tai New

8. Ohjeet

8.1. Keltaiset pop up -ikkunat

8.2. Help

9. Menuvalikot eli navigaatiopalkit

9.1. Linkkaustavat

9.1.1. Yhteen artikkeliin

9.1.2. Artikkeleista koostuva blogi

9.1.3. Sivu, jossa linkkilista artikkeleihin

9.2. Kaikkien artikkeleiden js komponenttien pitää olla, ollakseen käytettävissä, linkattuna menulinkkiin

9.3. Menus

9.3.1. Menu manager

9.3.1.1. Näyttää sivuston navigaatiopalkit eli menut

9.3.1.2. Uusien menujen luominen

9.3.2. Main menu

9.3.2.1. Navigaatiolinkkien lisääminen päänavigaatiopalkkiin

9.3.2.2. Minkä tahansa sivuista voi valita kotisivuksi

9.4. Extensions

9.4.1. Main Menu module

9.4.1.1. Menu-/navigastiopalkin sijainti sivulla

9.4.2. Menu module

9.5. Menus > Main menu > Add new menu item

9.5.1. Menu item type

9.5.1.1. Single article

9.5.1.1.1. Select article

9.5.1.2. Category list

9.5.1.2.1. Lista tietyn kategorian artikkeleista

9.5.1.3. Category blog

9.5.1.3.1. Monta artikkelia yhdelllä sivulla

9.5.1.3.2. Read more

9.5.1.3.3. Choose a category

9.5.1.3.4. Rakenne

9.5.1.4. Ulkoasun muuttaminen

9.5.1.4.1. Article manager > article options (Joomla 1.5 parameters)

9.5.1.4.2. Ulkoasumäärittelyjen hierarkia, vrt. CSS

9.5.1.4.3. Menus > (Main tai muu) menu > klikkaa linkin nimeä > Category, Blog layout, Article jne. Options

9.5.1.4.4. Ingressi-tekstin lisääminen

9.5.2. Menu title

9.6. Parent ja child naviagaatioelemenitit

9.6.1. Child eli alinavigaatioelementti

9.6.2. Menus > Main menu

9.6.2.1. New menu item

9.6.2.1.1. Parent item

9.7. Vaakasuuntainen päänavigaatio, vertikaalinen alinavigaatio

9.7.1. Extensions > Template manager > options > preview module positions: enabled

9.7.1.1. Http://localhost/(sivustonkansio)/?tp=1

9.7.2. Luo moduli sekä pää- että alinavigaatiolle ja määrittele, missä moduulipaikassa ne näkyvät

9.7.2.1. Extensions > module manager

9.7.2.1.1. Duplicate Main menu

9.8. Uuden navigaatioelementin luominen

9.8.1. Menus > Menu manager > Add new menu

9.8.1.1. Menu title

9.8.1.2. Menu type

9.8.1.2.1. Ei välilyöntejä eikä erikoismerkkejä

9.8.1.3. Save & close

9.8.1.3.1. Siirry menun editointitilaan klikkaamalla menun nimeä menu managerissa > New

9.8.2. Extensions > Module manager > New > Menu

9.8.2.1. Position

9.8.2.2. Select menu

9.8.2.3. Menu assignment

9.8.2.3.1. Määrittelee, millä sivuilla navigaatioelementti näkyy

9.9. Kirjautumislinkin luominen

9.9.1. Menus > Main Menu > New > Menu Item Type > Login Form

10. lomakkeen lisääminen

10.1. laajennokset

10.1.1. Simpleform2

10.1.2. Mad4joomla

10.2. suoraan koodaamalla

10.2.1. Harjoitus

10.2.1.1. parit asentavat lomakkeen kahdella tavalla

10.2.1.1.1. 1. Jumi + netistä haettu koodi

10.2.1.1.2. 2. Joomla.orgista haettu laajennos

10.2.1.2. Opettajan alkuvalmistelut

10.2.1.2.1. luo ftp-tunnukset joomla-kansioihin opiskelijoille

10.2.1.2.2. luo 6 Joomla-asennusta findiacoon

10.2.2. Jumi

10.2.2.1. 1. asennetaan Jumi-laajennos

10.2.2.1.1. New node

10.2.2.2. 2. Luodaan Components>Jumi kohdasta uusi Jumi-sivu ja lisätään siihen lomakkeen -koodi (html & php -koodia, lomake-osio ja lomakkeen käsittelevä osio mm. mail-funktio) Jumi-tyyppiselle sivulle

10.2.2.3. 3. luodaan menulinkki, jonka sisällön tyypiksi valitaan Jumi

10.2.2.4. 4. Valitaan se jumi sivu, joka luotiin vaiheessa 2

10.3. contact form -komponentti

11. Templates eli ulkoasumallit

11.1. Ilmaisia

11.1.1. Google: Free Joomla Templates

11.2. Maksullisia

11.2.1. joomlashack.com

11.2.2. rockettheme.com

11.2.3. joomlart.com

11.3. Asennus

11.3.1. 1. Lataa templaten zippi netistä

11.3.2. 2. Asenna zippi (älä pura zippiä, ellei sitä pyydetä erikseen tekemään): Extensions > Extensions Manager > Upload Package File

11.4. Templaten käyttöönotto

11.4.1. Extensions > Template Manager > Tähti-ikoni

11.4.2. Tietylle sivulle / tietyille sivuille: Extensions > Template Manager > Klikkaa templaten nimeä > Menus Assignment > Valitse sivut, joilla haluat käyttää valittua templatea

12. Joomla-yhteisöt

12.1. http://forum.joomla.org

12.2. http://docs.joomla.org -wiki

12.3. Joomla! bug Squad: http://gropus.google.com/group/joomlabugsquad

12.4. Translation teams: http://community.joomla.org/translations.html

12.5. http://community.joomla.org/user-groups.html

12.6. Joomla-käyttäjien sosiaalisen median sivusto: http://people.joomla.org

12.7. Joomlan Facebook-sivut: http://www.facebook.com/joomla

13. Käyttäjien hallinta

13.1. ACL eli Access Control Levels

13.1.1. Front-end eli julkisen sivuston access level- eli tarkasteluoikeudet

13.1.1.1. public = kaikilla on pääsy sivulle

13.1.1.2. registered

13.1.1.2.1. rekisteröidyillä ja sitä korkeammat oikeudet omaavilla on pääsy sivulle

13.1.1.3. special

13.1.1.3.1. author, editor, publisher, manager, administrator ja super-user oikeudet omaavilla on pääsy sivulle

13.1.1.4. Joomla 1.6 voi luoda myös uusia access leveleitä, joissa voidaan määritellä tarkasti, kenellä on pääsy sivulle

13.1.1.4.1. access level ei peri oikeuksia, ryhmät perivät oikeuksia

13.1.1.4.2. Users > Access Levels > Add New Access Level (tai New) > Anna nimi Access Levelille ja määrittele, mitkä ryhmät kuuluvat tähän Access Leveliin

13.2. Käyttäjä eli user

13.2.1. Käyttäjän luominen: Users > User Manager > Add New user

13.2.1.1. Määrittele,mihin käyttäjäryhmiin uusi käyttäjä kuuluu

13.3. Ryhmät eli Groups

13.3.1. ryhmätyypit

13.3.1.1. public

13.3.1.2. registered

13.3.1.3. special

13.3.1.3.1. author

13.3.1.3.2. editor

13.3.1.3.3. publisher

13.3.1.3.4. manager

13.3.1.3.5. administrator

13.3.1.3.6. super-user

13.3.1.4. Users > Groups

13.3.1.4.1. sisennyksistä käy ilmi oikeuksien periminen

13.3.1.5. Ryhmiä voi luoda myös itse

13.3.1.5.1. kartoita ja määrittele, minkälaisia tehtäväviä ryhmän pitäisi pystyä suorittamaan

13.3.1.5.2. Users > Groups > Add New Group (tai New) > anna nimi ja määrittele Parent (esim. Public)

13.3.1.6. Oikeuksien lisääminen ryhmille

13.3.1.6.1. Site > Global Configuration > Permissions

13.3.2. Ryhmien oikeuksia voi muuttaa

13.3.3. oikeudet

13.3.3.1. Erilaisia oikeuksia

13.3.3.1.1. front-end log in

13.3.3.1.2. back-end log in

13.3.3.1.3. sisällön luominen

13.3.3.1.4. sisällön editointi

13.3.3.1.5. sisällön poistaminen

13.3.3.1.6. sisällön julkaisu

13.3.3.1.7. unpublishing eli sisällön poistaminen julkaistu -tilasta

13.3.3.1.8. itse luodun sisällön editointi

13.3.3.1.9. Komponenttien asetusten määritteleminen

13.3.3.1.10. Super user -oikeuksien antaminen

13.3.3.2. Oikeudet annetaan ryhmille, ei yksittäisille käyttäjille

13.4. Prosessi

13.4.1. 1. Ryhmien luominen: Users > Groups > New

13.4.2. 2. Ryhmien oikeuksien määritteleminen: Sites > Global Configuration > Permissions

13.4.3. 3. Käyttäjien luominen: Users > User Manager > New

13.4.4. 4. Uuden Access Levelin luominen (tarvittaessa, oletuksena olemassa public, registered ja special): Users > Access Levels > New

13.4.5. 5. Näkyvyyden määritteleminen sisällölle

13.4.5.1. Kategoria-tasolla: Content > Category Manager >

13.4.5.1.1. Määritellään olemassa olevan kategorian Access -pudotusvalikosta se Access Level, jolle sivu halutaan näyttää (Oletuksena vaihtoehdot ovat public, registered tai special. Mikäli olet lisännyt uusia Access Leveleitä, näkyvät ne myös vaihtoehtoina)

13.4.5.2. Artikkelitasolla: Content > Article Manager

13.4.5.2.1. Jos Access level on määritelty kategoriatasolla, riittää että on valittu tämä kategoria. Kategorian Access level ohittaa artikkelin Access Levelin. Access levelin toki vielä valita artikkelinkin kohdalla vielä samaksi kuin kategorian kohdalla.

13.4.5.3. Menu tai menulinkki -tasolla: Esim. Menus >(esim.) Main Menu > klikkaa menulinkin nimeä ja määrittele Access-kohtaan haluamasi Access Level

14. "Ongelmia" ja ratkaisuja

14.1. Google-kartan lisääminen

14.1.1. Plugin Google map

14.1.1.1. Google Maps plugin Joomla 1.5:lle ja 1.6:lle

14.1.1.2. Google Maps 1.6:lle ilman APIa

14.2. kieliversiot

14.2.1. Joomla 1.6

14.2.1.1. sisäänrakennettu "Language Switcher"

14.2.1.1.1. Miten toimii?

14.3. valmiin sivuston siirto paikalliselta koneelta palvelimelle

14.4. Palautelomakkeen teko (toimivan, jonka kautta ei tule roskapostia!)

14.5. Miten ylläpitäjä voi päättää ,kuka rekisteröityy sivustolle?

14.5.1. Users > Options > Component > New User Account Activation > Admin

14.6. VirheIlmoitukset laajennuksia asennettaessa

14.6.1. Anna riittävät oikeudet laajennuksien asentamisessa käytettäville kansioille

14.6.1.1. 777 eli read ja write kaikille

14.6.1.2. Mac

14.6.1.2.1. Valitse kansio ja paina command + i > anna oikeudet avautuvan sivun alaosasta (sharing and permissions; me, staff, everyone)

14.6.1.3. Kansiot, joille oikeudet tulee antaa

14.6.1.3.1. Joomla-asennuksen tmp-kansio

14.6.1.3.2. Kansiot, jotka ilmoitetaan virheilmoituksen yhteydessä (annetaan oikeuksia niin kauan, kunnes virheilmoituksia ei enää tule)

14.7. Google-analytiikan (Analytics) lisääminen sivuille