Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

LEERSTIJLEN by Mind Map: LEERSTIJLEN
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

LEERSTIJLEN

Manieren van leren

 je kunt iets leren door er over te horen, door dingen te zien en lezen je kunt deze ook combineren.

door woorden te horen

veel praten door docenten

door dingen te zien

bestuderen van dingen

horen, zien en lezen combineren

door te lezen

van het bord

uit een boek

Intensteit van leren

je kunt op verschillende manieren leren door het uit te leggen aan andere, het persoonlijk te ervaren, er over te discuseren en door wat je hoort ziet en leest.

wat je uitlegt aan anderen

wat je persoonlijk ervaart

waar je over discussieert

wat je ziet, hoort en leest

Leerstijlen van Klob

er zijn 4 soorten leerstijlen de doener, de observeerder, de theoreticus en de pragmaticus. je kunt ook van 2 een beetje zijn.

de doener

doen

voelen

de observeerder

kijken

voelen

de theoreticus

kijken

denken

de pragmaticus

doen

denken