Các Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả by Mind Map: Các Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả

1. Nghe Chủ Động

1.1. Khái niệm

1.1.1. Tập trung vào người nói và thực sự hiểu họ nói gì

1.1.2. Không đồng ý ngay những quan điểm của người nói

1.1.3. Thường xuyên đặt câu hỏi cho chính mình

1.1.3.1. Username:

1.1.3.2. Password:

1.2. Yêu cầu

1.2.1. Cần có thái độ tích cực

1.2.2. Tập trung vào câu chuyện

1.2.3. Sắp xếp lại những kiến thức có liên quan

2. Thẻ ghi nhớ

2.1. Khái niệm

2.1.1. Là một tờ giấy nhỏ,

2.1.2. Một mặt ghi câu hỏi ( hoặc từ vựng), mặt còn lại ghi đáp án ( nghĩa của từ )

2.2. Công dụng

2.2.1. Tóm tắt những kiến thức đã học

2.2.2. Nhỏ gọn dễ mang đi, có thể học mọi lúc mọi nơi

2.3. Cách sử dụng

2.3.1. Luôn mang theo bên mình

2.3.2. Luôn tráo đổi thứ tự thẻ để ko phải học bằng cách nhớ thứ tự

2.3.3. Những câu hỏi chưa hiểu phải kiểm tra thường xuyên

2.3.4. Những câu hỏi, từ vựng đã hiểu có thể để riêng để sau này kiểm tra lại

3. Áp dụng lý thuyết vào thực hành một cách hiệu quả

3.1. Học lý thuyết song song với thực hành

3.1.1. Item 1

3.1.2. Item 2

3.1.3. Item 3

3.2. Vừa thực hành vừa ngẫm nghĩ, tính toán về mặt lý thuyết

3.2.1. Item 1

3.2.2. Item 2

3.2.3. Item 3

3.3. Không áp đặt kết quả lý thuyết vào thực hành

3.3.1. Item 1

3.3.2. Item 2

3.3.3. Item 3

3.4. Tích lũy kinh nghiệm thực hành

3.4.1. Item 1

3.4.2. Item 2

3.4.3. Item 3

4. PP Chủ động trong mọi việc

4.1. Tham gia hoạt động ở phòng thí nghiệm

4.2. Liên hệ những gì đã được nói với quá khứ

4.3. Chủ động xin tham gia các hoạt động do thầy cô hay bạn bè tổ chức

5. Chiến lược, thói quen, phương pháp học tập qua hình ảnh-không gian

5.1. Chiến lược trong học tập

5.1.1. Giải quyết từng vấn đề, học từng ví dụ minh họa cụ thể

5.1.2. Biến thông tin thành hình ảnh minh họa

5.2. Thói quen học tập

5.2.1. Tìm các nguồn có dữ liệu, hình ảnh minh họa

5.2.2. Thêm hình ảnh minh họa vào mindmap

6. PP ghi nhớ con số

6.1. PP Nhìn

6.1.1. Ngồi những nơi thuận tiện cho việc quan sát

6.1.2. Dùng các hình ảnh liên quan để liên tưởng đến bài giảng

6.1.3. Trao đổi, ghi chép, ghi âm

6.2. PP Nghe

6.2.1. Ngồi ở nơi dễ nghe giảng

6.2.2. Có thể dùng máy nghe để trợ giúp

6.2.3. Đọc cho chính mình nghe để dễ ghi nhớ

6.2.4. Liên kết và tưởng tượng

7. KeyWord

7.1. Khái niệm

7.1.1. Tìm ý chính

7.1.2. Dùng chủ yếu trong văn bản

7.1.3. Xác định chủ đề, từ khóa

7.1.4. Về trí nhớ

7.1.4.1. màu sắc, liên tưởng, hình dung,....

7.2. Mục đích

7.2.1. Làm bài thêm mạch lạc, nổi bật những nội dung chính

7.2.2. Giúp dễ tiếp thu nội dung

7.2.3. Tận dụng tối đa khả năng liên kết vấn đề