Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Leerstijlen Pedagogiek by Mind Map: Leerstijlen Pedagogiek
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Leerstijlen Pedagogiek

als onderwijsassistent kun je worden ingezet ter ondersteuning bij leeractiviteiten. je hebt dan kennis en inzicht nodig over hoe de leerlingen leren je moet iets weten van leerstijlen. Het is altijd zo geweest: kinderen zijn verschillend. om recht te doen aan de verschillen tussen al die leerlingen, zul je steeds vaker een individuele benadering moeten kiezen. inzicht in hoe een leerling het beste de leerstof opneemt, met andere woorden, inzicht in de persoonlijke stijl helpt je daarbij. als je weet hoe je leerling leert, kun je beter bepalen wat de meest effectieve aanpak is voor dat kind.

kinderen zijn verschillend

Zoek naar een effectieve aanpak

Manier van leren

Woorden horen

Woorden lezen

Dingen zien

Horen, zien en lezen combineren

Meest intensief en Minst intensief

Uitleg aan anderen

Persoonlijk ervaren

Discussies

Wat je ziet en hoort

Wat je ziet

Wat je hoort

Wat je leest

4 leerstijlen van Kolb

Kolb gaat uit van, waar je van nature toe geneigd bent. je kunt van nature geneigd zijn om leer ervaringen op te doen  door te kijken of door te doen. daarnaast kun je van nature tijdens de ervaringen die je opdoet, overwegend voelen of overwegend denken. kijken en doen, denkenen voelen

de doener, doen en voelen

de observeerder, kijken en voelen

de theoreticus, kijken en denken

de pragmaticus, doen en denken