Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedagogiek Thema 15 Leerstijlen by Mind Map: Pedagogiek Thema 15 Leerstijlen
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Pedagogiek Thema 15 Leerstijlen

15.2 Manieren van leren

Horen

Door de woorden te horen.   Je kunt iets leren door erover te horen. Deze manier van leren word veel gebruikt, want er wordt nogsteeds veel gepraat door leraren.

Lezen

Door de woorden te lezen.   Je kunt ook iets leren door erover te lezen. De woorden lezen doe je als de leraar dingen op het bord schrijft, of als je in een boek leest.

Zien

Door de dingen te zien   Een derde manier om iets te leren is door een voorwerp te zien en te bestuderen. Bijvoorbeeld, je maakt een puzzel, waarin je dingen van eenzelfde kleur moet rubriceren. Dan hoorje niet over kleuren, je leest niet over kleuren, maar je bent bezig met kleuren.

Combinatie

Horen, zien en lezen combineren   Een laatste mogelijkheid is de drie manieren te combineren: woorden horen, woorden zien en de dingen zelf zien. Alles tegelijk.

15.3 Intensiteit van leren

Meest en minst intensief

Trechter meest-minst intensief   MEEST INTENSIEF Wat je uitlegt aan anderen Wat je persoonlijk ervaart Waar je over discussieert Wat je ziet en hoort Wat je ziet Wat je hoort Wat je leest MINST INTENSIEF   Als je iets leest, neem je passief kennis van iets. Als je iets hoort, schijnt het al meer tot je door te dringen. Wat je ziet, maakt alweer een beetje meer indruk dan wat je hoort. Samen praten en doelbewust discussiëren, betekend dat je alweer wat actiever omgaat met de leerstof. Persoonlijk iets ervaren komt uiteraard veel dieper bij je binnen dan alleen erover te praten. En tenslotte, iets uitleggen aan een ander  

15.4 Leerstijlen van Kolb

De doener

De doener, doen en voelen

De observeerder

De observeerder, kijken en voelen

De theoreticus

De theoreticus, kijken en denken

De pragmaticus

De pragmaticus, doen en denken

15.5 Tips voor de praktijk

De verschillende manieren van leren onderzoeken

 De manier van leren van elke leerling is gemakkelijk te testen. Je zoekt vier verschillende sets van tien voorwerpen. De eerste set bestaat uit woorden die ze te horen krijgen en die jij op een blaadje hebt staan. De leerlingen zien die woorden dus niet. De tweede set bestaat uit geschreven woorden. Die schrijf je van te voren op het bord. Niet vergeten het bord dicht te klappen! De derde set bestaat uit tien voorwerpen. Die laat je zien.(De voorwerpen moeten niet te groot zijn en het woord dat erbij hoort, moet niet te lang zijn. Ten vierde heb je een lijst woorden op het bord, je spreekt ze hardop uit en je laat het voorwerp tegelijk zien. Ook hier zorgen dat de woorden niet te lang zijn. Zo kun je het onderzoeken, nog een mogelijkheid om te onderzoeken is een activiteit ontwikkelen voor de groep waarin je rekening houdt met je onderzoekresultaten. Bijvoorbeeld een les over vissen.