Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedagogiek Thema 15 Leerstijlen by Mind Map: Pedagogiek Thema 15 Leerstijlen
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Pedagogiek Thema 15 Leerstijlen

15.2 Manieren van leren

Horen

Lezen

Zien

Combinatie

15.3 Intensiteit van leren

Meest en minst intensief

15.4 Leerstijlen van Kolb

De doener

De observeerder

De theoreticus

De pragmaticus

15.5 Tips voor de praktijk

De verschillende manieren van leren onderzoeken