Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

leerstijl 18 by Mind Map: leerstijl 18
1.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

leerstijl 18

Open en gesloten vragen

Open vragen

Open vragen beginnen altijd met een vraagwoord: wie wat hoe of waar, Open vragen hebben de reputatie dat ze per definitie goed zijn want zo vind men dan. ze activeren het kind. ze laten het kind aan bod komen

Gesloten vragen

gesloten vragen zijn als je specifieke informatie wil hebben jij hebt van tevoren bepaald welke informatie dat is., Bijvoorbeeld je wilt weten of een leerling de opdracht begrepen heeft

convergente en divergente vragen

convergente vraag

convergent betekent zoiets als op een punt samenkomend. denk maar aan het woord conversatie, een voorbeeld: als je net een les hebt gehad over de herfst : noem een dier dat zaden en noten eet.

divergente vraag

Divergent betekent zoiets als uiteenlopend. het voorvoegsel di- beteknt twee. denk maar aan het woord diversiteit.

Reproductieve en productieve vragen

reproductieve vraag

reproductieve vragen leiden tot een van tevoren vaststaand antwoord. ze reproducren iets wat er al is. ze gaan dus over iets wat je net gedaan of gezien hebt

productieve vraag

productieve vragen zijn geschikt als je de leerlingen wilt activeren om samen of individueel over een onderwerp na te denken

Tips voor de praktijk

Wil je dat een leerling iets vertelt over zijn emoties of beleving stel dan een open vraag

wil je weten wat er precies is gebeurd tijdens een ruzie op het plein stel dan een reproductieve vraag

Wil je conclusies trekkenaan het einde van het kringgesprek stel dan een evaluatievraag

Wil je het gesprek tussen leerlingen bevorderen stel dan open vraag

Wil je dat leerling zelfstandig en creatief de leerstof toepassen stel dan een divergente vraag

wil je achterhalen hoe het komt dat een leerling de opdracht niet goed heeft gemaakt stel dan een convergente vraag

Evaluatie vragen