permbledhje e kapitullit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
permbledhje e kapitullit by Mind Map: permbledhje e kapitullit

1. TIK

1.1. fusha e edukimit

1.2. fusha e shkences

1.3. fusha e mjeksise

1.4. Fusha e industrise dhe biznesit

1.5. Fusha e multimedias

2. Rrjeti kompjuterik

2.1. Sipas madhesise

2.1.1. Pan Lan Man{ Wan

2.2. Arkitektures

2.2.1. Peer to peer and {Client Server

2.3. Toplogjite

2.3.1. Bus[ Ring Tree Star Mesh hibride

3. Kanalet e trasmetimit

3.1. Me kabllo

3.1.1. Koasksial Te ciftezuar STP UTP Fiber Optike

3.2. Pa kabllo

3.2.1. Bluetoth Rrezet infra te kuqe Mikrovalet Valet Valet Radio Satelitore

4. Informacioni

4.1. Raporti i pergjigjeve te sistemit para dhe pas dergimit . Ruhet ne forme numerike .

5. Bus

5.1. Sherben per komunikimin midis Memories dhe Procesorit

5.2. Basi i kontrollit

5.3. Basi i te dhenave

5.4. Basi i adreses

6. Back Up

6.1. Eshte ruatja e kopjes se te dhenave .

7. Memoria

7.1. Sekondare

7.1.1. Te perhershme

7.1.1.1. Optike

7.1.1.2. Magenetike

7.1.1.3. Flash

7.2. Primare

7.2.1. Te perkoshme

7.2.1.1. Ram Cach

7.2.2. Te perhershme

7.2.2.1. Rom

8. Pajisjet hyrese dhe dalese

8.1. Hyrese

8.1.1. Tastiera Kamera Scanner

8.2. Dalese

8.2.1. Kufjet Boksi Ekrani

8.3. Modemi Power bang Flash disk

9. Rrugzgjidhja e problemeve

9.1. Ctrl+alt+del Star Task Manager Windows Task manager Status : Not Responding End Task per heqjen e programit