II maailmasõja algus 1939-1941

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
II maailmasõja algus 1939-1941 by Mind Map: II maailmasõja algus    1939-1941

1. Saksamaa vallutused Lääne-Euroopas

1.1. 1940 vallutas Saksa armee Norra, Taani, Luksemburgi, Belgia, Hollandi

1.2. 1940 pealetung Prantsusmaale

1.2.1. 22.juuni 1940 Saksa-Prantsuse vaherahu

1.2.1.1. 2/3 Prantsusmaast Saksa okupatsiooni alla

1.2.1.1.1. Liikumine Vaba Prantsusmaa (Charles de Gaulle`)

1.3. Saksamaa poolel astus sõtta Itaalia

2. Lõuna-Euroopa hõivamine

2.1. 1940 Itaalia ründas Kreekat

2.1.1. Saksa väed alistasid Kreeka ja Jugoslaavia

2.2. NSV Liidu agressioon Põhja- ja Ida-Euroopas

2.2.1. Baaside leping Eestiga, Eestisse toodi 25000 Punaarmee sõdurit

2.2.2. Talvesõda Soomega

2.2.2.1. Soome säilitas iseseisvuse, loovuta NSV Liidule Karjala maakitsuse ja Viiburi linna

2.2.3. 1940 okupeeris Punaarmee Baltimaad

2.2.4. 1940 võttis NSV Liit Rumeenialt ära Bessaraabia ja Bukoviina

3. Kolmikpakt

3.1. 1940 sügisel võtsid endale kohustuse üksteist igati toetada Saksamaa, Itaalia ja Jaapan

4. Teise maailmasõja põhjused

4.1. 1) poliitilised eeldused

4.1.1. Versailles süsteemi ebaõnnestumine

4.1.2. Rahvasteliidu ebaõnnestumine

4.2. 2) majanduslikud eeldused

4.2.1. Sõjatööstuse eelisarendamine

4.2.2. Saksamaa vajas laenude tagasimaksmiseks uusi valdusi

4.3. 3) ideoloogilised eeldused

4.3.1. Saksamaa "Lebensraum" idee

4.3.2. Stalini unistus kommunismi mõjuvõimu laiendamisest läände

5. Saksamaa ja NSV Liit ründavad Poolat

5.1. 1. septembril 1939 ründas Saksamaa Poolat

5.1.1. Juutide hävitamise kava elluviimine

5.2. 17. septembril 1939 tungis Poolasse Punaarmee

5.2.1. 28. september 1939 sõlmiti Saksamaa ja NSV Liidu vahel sõprus- ja piirileping

6. Suurbritannia võitlus Saksamaa ja Itaalia vastu

6.1. Saksamaa meredessandi ettevalmistamine Suurbritanniasse, mis läbi kukkus

6.2. Saksamaa lennukid pommitasid Inglismaa linnu

6.3. Põhja-Aafrikas ründasid Itaalia ja Saksa väed Briti asumaid