Teknologiens betydning for menneskers levevilkår

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Teknologiens betydning for menneskers levevilkår by Mind Map: Teknologiens betydning for menneskers levevilkår

1. Energi i blodet

1.1. Blodsukker

1.1.1. Forsøg med blodsukker

1.1.2. Glukose

1.1.2.1. Respiration

1.1.2.1.1. C6H12O6 + 6O2 --> 6CO2 + 6H2O + energi

1.1.2.2. Hvordan er forbruget i forskellige lande

1.1.3. Diabetes

1.1.3.1. Diabetes

1.1.3.1.1. Insulin

1.1.3.1.2. Arv

1.1.3.2. Diabetes

1.1.3.2.1. Insulin

1.1.3.2.2. Dårlig levevilkår

1.1.3.2.3. Motion

2. Elektricitet

2.1. Vedvarende energi

2.2. Fossile brændsler

3. Kredsløb

3.1. Kulstoffets kredsløbet

3.1.1. Respiration

3.1.1.1. C6H12O6 + 6O2 --> 6CO2 + 6H2O + engergi

3.1.2. Fotosyntese

3.1.2.1. 6CO2 + 6H2O --> C6H12O6 + 6O2

3.1.3. Organisk stof

3.1.4. Plante og dyrerester

3.1.5. dødt organisk stof

3.1.6. affaldsprodukter

3.1.7. forrådnelse

3.2. Vandets kredsløb

3.3. Nistrogens kredsløb

3.3.1. Atmosfærisk luft

3.3.1.1. Torden

3.3.2. Kvælstoffiksering

3.3.3. Dødt organisk materiale

3.3.4. udvaskning

3.3.4.1. Nitrat

3.3.4.1.1. NO3-

3.3.4.2. Nitrit

3.3.4.2.1. NO2-

3.3.4.3. Ammoniak

3.3.4.3.1. NH3

3.4. Energistrømme