ทศนิยม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทศนิยม by Mind Map: ทศนิยม

1. การคูณ

1.1. นำจุดออกคูณปกติเวลาตอบใก้นับจุดเเล้วใส่ตามหลักที่ได้เช่น

1.2. 3.21×4=12.84

2. การบวก

2.1. ตั้งจุดให้ตรงกัน

2.2. ตั้งหลังให้ตรงกันเเช่น

2.3. 5.67+9.12=14.79

3. การลบ

3.1. ตั้งจุดให้ตรงกัรตั้งหลักให้ตรงกันเช่น

3.2. 3.69-9.63=-5.94

4. การหาร

4.1. ตัวหารเมื่อเป็นทศนิยม ทำให้การหารดูไม่สะดวก ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือ เลื่อนจุดทศนิยมของตัวหารให้ เป็นจำนวนเต็ม

4.2. ตัวอย่าง ทำการหาร ต่อไปนี้

4.3. วิธีทำ การหาร ด้วย 8 เป็นจำนวนเต็มเราสามารถหารได้ตามปรกติเมื่อผ่านจุดทศนิยม ให้ใส่จุดทศนิยม และคำตอบที่ได้ มีจำนวนตำแหน่งของทศนิยม เท่าเดิม คือ 2 ตำแหน่ง

4.4. ตอบ5.02

5. การเปรียบเทียบ

5.1. ใช่ในการเปรียบเทียบเลขที่จำนวนไม่เทากัน

5.2. การเปรียบเทียบจำนวนจำนวนเต็มบวกให้เปรียบเทียบจำนวนมาก่อน

5.3. การเปรียบเทียบค่าสัมบูรณ์ทั้ง2จำนวนเช่น