NÂNG TẦM TÔM VIỆT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NÂNG TẦM TÔM VIỆT by Mind Map: NÂNG TẦM TÔM VIỆT

1. SẢN XUẤT BỀN VỮNG & NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1.1. TÔM BỐ MẸ

1.1.1. Tập 8 - Việt Nam chủ động nguồn Tôm Bố Mẹ

1.2. CON GIỐNG

1.2.1. Công nghệ

1.2.1.1. Tập 7 - giải pháp nâng cao chất lượng con giống

1.2.1.2. Tập 9 - Các tiêu chí lựa chọn giống chất lượng Con giống phù hợp điều kiện thổ nhưỡng Ý kiến người nuôi thành công

1.2.1.3. Tập 16 - Các công nghệ ứng dụng để sản xuất con giống chất lượng Công nghệ Tảo

1.2.1.4. Tập 11 - Tầm quan trọng của nước nuôi trong sản xuất giống và các công nghệ ứng dụng

1.2.2. Mầm bệnh

1.2.2.1. Tập 12 - Các mầm bệnh phổ biến và cách phòng tránh

1.2.3. Quy mô

1.2.3.1. Tập 13 - Tầm quan trọng của việc hình thành các khu giống tập trung gần vùng nuôi

1.3. THỨC ĂN

1.3.1. Tập 21 - Thức ăn có Novacq - Ý kiến chuyên gia về lợi ích, hiệu quả - Nhận xét của người nuôi -Quy trình sản xuất

1.4. QUY TRÌNH NUÔI

1.4.1. Tập 2 - Công nghệ nhà màng

1.4.2. Tập 3 - Công nghệ lọc nước tuần hoàn

1.4.3. Tập 5 - Công nghệ đo lường tự động

1.4.4. Tập 11 - Công nghệ cho ăn tự động

1.4.4.1. Ý kiến chuyên gia - Bluescope (Phùng Quốc Điền) - Đại Học Quốc Gia - Người nuôi - Công ty hạt nhựa Các cảnh quay - Nhà màng (của doanh nghiệp và của người dân) -...

1.4.5. Tập 9 - Xây dựng vùng nuôi an toàn dịch bệnh

1.4.6. Tập 10 - Hiệu quả từ giải pháp vi sinh trong nuôi

1.4.7. Tập 17 - OXI

1.4.8. Tập 12 - Công nghệ Biofloc

1.4.9. Tập 14 - giải pháp đảm bảo giá và đầu ra

1.4.10. Tập 13 - giải pháp nuôi tôm lót bạt

1.5. CHỦ ĐỀ KHÁC

1.5.1. Tập 1 - giải pháp tổng thể để Nâng Tầm Tôm Việt

1.5.2. Tập 4 - giải pháp chiến lược từ khu NNUDCNC phát triển ngành tôm

1.5.3. Tập 6 - Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

1.5.4. Tập 19 - Lan tỏa công nghệ đến người nuôi - Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với người nuôi - Triển khai các mô hình nuôi

1.5.5. Tập 20 - Quản lý chuyên nghiệp trong quy trình sản xuất và nuôi thời công nghiệp 4.0