เครื่องมือติดต่อสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เครื่องมือติดต่อสื่อสาร by Mind Map: เครื่องมือติดต่อสื่อสาร

1. Asynchronous

1.1. Live

1.2. Webcam

1.3. Line (ข้อความ)

1.4. E-mail

1.5. Facebook

2. Synchronous

2.1. Line (Video Call)

2.2. Messager

2.3. Video Call

2.4. Skype

2.5. Moodule

2.6. Seesan