Project Plan

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Project Plan by Mind Map: Project Plan

1. Nhân lực

1.1. Project Manager: A Tuấn

1.2. SEO Team

1.2.1. Main Pages

1.2.2. Web vệ tinh

1.2.3. Đi link diễn đàn

1.3. Sale Team

1.3.1. Facebook ads manager kiêm cotent (1 members): Đề cử Lan Anh

1.3.2. Google ads manager (1 member) hoặc Bảo Anh kiêm

1.3.3. Tele sale - chốt đơn : 2 members

1.4. Nhân viên quản lý tài chỉnh (kiểm và chuyển đơn cho ship Hà Nội và viettel)

2. Schedule

2.1. Ngày 16/5 gặp giám đốc chi nhánh đối tác

2.1.1. Project specifications

2.1.2. End User requirements

2.1.3. Action points sign-off

2.2. Phase 1

2.2.1. Ưu tiên hàng đầu là chốt được phương án giao nhận, công nợ và thanh toán

2.2.2. Medium Priorities: Lựa chọn sản phẩm chủ lực, lên danh sách từ khoá SEO / GA và tệp facebook

2.2.3. Low Priorities: Đổ thử 50 triệu quảng cáo cho lô hàng đầu tiên để test quy trình / độ hiệu quả và biên độ lơiij nhuận

3. Constraints

3.1. Budget

3.1.1. Materials : Tuỳ thuộc vào buổi đàm phán 16/12. Sẽ ra được giá vốn hàng bán hay công nợ hoặc drop-shipping

3.1.2. Personne:l: Lương của từng bộ phận, công khai vào buổi họp nhóm tiếp theo

3.1.3. Ads: Budget google không giới hạn, Facebook ~ 2tr / ngày trong giai đoạn 1

3.1.4. Duration: 1 tháng

3.2. Deadline: 01/07/2019

3.3. Requirements: Hoàn thành setup / website / landingpage / fanpage và group trước hạn triển khai

4. Overview

4.1. Motivation: Lợi nhuận dự kiến trong khoảng 400% giá vốn hàng bán, lợi nhuận ròng 200-250% chi phí quảng cáo bỏ ra

4.2. Goals: Target tháng đầu tổng lợi nhuận dự kiến sau khi trừ chi phí tối thiểu đạt 70tr