Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedagogiek by Mind Map: Pedagogiek
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Pedagogiek

Thema 23 Methodisch observeren

Bepaal de beginsituatie

Verzamel achtergrondgegevens

Bepaal het doel van het doelgroep

Kies observatie hulpmiddelen

Bepaal observatie methode

Bepaal te observeren gedrag

Bepaal de observatie situaties

Bepaal de observatie data en tijdstippen

Kies een manier van rapporteren

Alles in samenhang

Een uitgewerkt praktijk voorbeeld

Thema 24 Observeren van groepsprocessen

Groepsorde

Dynamische groepsprocessen

Observatie plan bij groepsprocessen

Schriftelijk groeps interview

Thema 22 Observeren wat en waarom

Observeren wat is het

Redenen om te observeren

Tips voor de praktijk