Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedagogiek by Mind Map: Pedagogiek
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Pedagogiek

Thema 23 Methodisch observeren

Bepaal de beginsituatie

Verzamel achtergrondgegevens

Bepaal het doel van het doelgroep

Kies observatie hulpmiddelen

Bepaal observatie methode

Bepaal te observeren gedrag

Bepaal de observatie situaties

Bepaal de observatie data en tijdstippen

Kies een manier van rapporteren

Mondeling

Schriftelijk

Voorgedrukt formulier

Vrije rapportage

Alles in samenhang

Een uitgewerkt praktijk voorbeeld

Thema 24 Observeren van groepsprocessen

Groepsorde

Fysieke eigenschappen

Verbale begaafdheid

Goede motorische ontwikkeling

Dynamische groepsprocessen

Bepaal de beginsituatie

Tussenstap

Verzamel achtergrondgegevens

Doel en de doelgroep

Observatie hulpmiddelen

Observatie methode

Te observeren gedrag

Observatie situaties

Observatie data en tijdstippen

Interpreten en rapporteren

Observatie plan bij groepsprocessen

Schriftelijk groeps interview

Het is nogal prive

Wat stel je voor vragen

Wat voor soort informatie bied een groepsintetview

Thema 22 Observeren wat en waarom

Observeren wat is het

Waarnemen

Interpreteren

Objectieve wijze

Methodisch via observatieplan

Redenen om te observeren

Je wilt aansluiten bij de leerlingen

Je wilt de juiste aanpak bepalen bij een probleem

De leerlingen gaan naar een volgende leraar

Tips voor de praktijk

Bepaal wat je observatie doel is dan weet je beter waar je op moet letten

Beschrijf het gedrag dat je observeert zo feitelijk mogelijk

Laat meningen en interpretaties tijdens observeren buiten beschouwing