Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Orde houden by Mind Map: Orde houden
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Orde houden

thema 17 Motiveren

Grondhouding

Gebruikk je eigen motivatie als model

toon belangstelling

stimuleer de leerling in dat wat hij goed kan

Zorg voor wederkering

Motiverende methode

Zelfstandigheid stimuleren

positief klimaat, wijzen op wat er wel gelukt is, scoren wat er goed is, neutraal zijn bij een fout antwoord, positief zijn bij een goed antwoord

afstand nemen van het probleem

een notatievorm gebruiken uit een eerdere leerfase

hulpsommen gebruiken

thema 19 groeps klimaat

Wat is een goed groepsklimaat

goed gewerkt wordt

de leerlingen zich opm hun gemak en gewaardeerd voelen

de leerlingen zelf een positieve bijdrage willen leveren aan de gang van zaken

activiteiten en sfeer

doormiddel van liedjes

doormiddel van spelletjes

doormiddel van verhaaltjes

positief gedrag stimuleren tussen de kinderen.

verschillende soorten inverenties

preventeve en curatieve interventies

expliciet zijn

waar nodig is confrontatie

Thema 18 vragen stellen

open en gesloten vragen

reproductieve en productieve vragen

convergente en divergente vragen

evaluatieve vragen

thema 20 Overwicht hebben en orde houden.

wat is orde

orde hangt samen met de leeractiviteit

hangt samen met het lesdoel

orde krijg je door:

non-verbale ingrepen

verbale ingrepen

orde op school niveau

informel overleg met overige leamleden

formeel overleg in de lerlingbespreking

orde en onderwijsstijl

de leerdtofgerichte onderwijsstijl

de pedagogisch onderwijsstijl

sireuze ordeverstoringen