УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА 1917 - 1922 РР.

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА 1917 - 1922 РР. by Mind Map: УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА 1917 - 1922 РР.

1. МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

1.1. історик, професор, автор 10-ти томної "Історії України-Руси", яка стала першою синтетичною академічною працею по історії українських земель

1.2. в березні 1917 р. був обраний головою Української Центральної Ради

1.3. стояв на поміркованих позиціях федералізму з росією

1.4. був противником державної деспотії та ідеалізував демократичний лад

1.5. під тиском обставин(наступ більшовиків і союз з німцями) перейшов на позиції самостійництва. Був автором 4 універсалу УЦР який проголошував повну незалежність УНР

2. ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ

2.1. полковник а згодом генерал армії Російської імперії, нащадок українського гетьманського роду Скоропадських

2.2. 29 квітня 1918 р. за допомогою німців здійснив державний переворот скинувши УЦР та встановив свою владу в оновленій Українській Державі

2.3. Намагався забезпечити стабільність та порядок в Україні за допомогою німецьких військ

2.4. Проводив аграрну реформу в інтересах поміщиків, чим налаштував більшість селян проти гетьманської влади

2.5. за роки свого гетьманства досягнув визнання Української Держави країнами Східної та Центральної Європи

2.6. був скинутий повстанням Директорії та емігрував до Німеччини

3. ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО

3.1. в юні роки заявив про себе як талановитого письменника, вступив до УСДРП. За політичну діяльність піддавався висланню

3.2. в червні 1917 року став очільником Генерального Секретаріату при УЦР. Був автором універсалів ЦЕнтральної Ради

3.3. політичні погляди В. Винниченка постійно коливалися між національними та соціальними пріоритетами. Потребу знищення соціальної експлуатації він повязував із національним визволенням

3.4. В роки Директорії втсупив у конфлікт з С. Петлюрою, пропонував укласти мир з більшовиками чим налаштував проти себе частину українських еліт

3.5. Вимога Антанти усунути Винниченка з керівного складу Директорії була виконана, після чого він емігрував до Франції

4. СИМОН ПЕТЛЮРА

4.1. був військовим журналістом, втупив до УСДРП

4.2. з початком революції примкнув до діячів УЦР, став секретарем у внутрішніх справах

4.3. на протязі своєї політичної карєри доводив необхідність створення українського війська, як запоруки незалежності

4.4. був головною фігурою серед членів Директорії, очолював УНР у надскладний історичний період, послідовно доводив необхідність повної незалежності України

4.5. підписав Варшавський договір 1920 р. з Польщею, що було негативно сприйнято більшістю українського суспільства по обидві сторони Збруча