Тема: Складносурядне речення, його будова та засоби зв'язку між його частинами

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Тема: Складносурядне речення, його будова та засоби зв'язку між його частинами by Mind Map: Тема: Складносурядне речення, його будова та засоби зв'язку між його частинами

1. 9 клас

2. Українська мова

3. Мета: повторити вивчене про складне речення; ознайомити учнів з поняттям складносурядне речення, його будовою та засобами зв'язку між його частинами; навчити учнів знаходити в тексті складносурядні речення, вміти розрізняти засоби зв'язку між його частинами; виховувати любов до рідного слова.

4. Обладнання: схема-опора, таблиця-опора, інтерактивна вправа, тестові завдання, відеоролик, підручник.

5. Тип уроку: урок засвоєння нових знань

6. Петренко В. В.

7. Організаційний момент

7.1. Ключова компетентність(спілкування рідною мовою) протягм уроку

8. Актуалізація набутих знань

8.1. Прийом "Я знаю. Я вмію" (заповнення таблиці)

8.1.1. Ключова компетентність (математична)

8.2. Інтерактивна вправа або на картках (розставити розділові знаки в реченнях)

8.2.1. Оцінювання

8.2.2. Предметна компетентність - пунктуаційна грамотність

9. Мотивація навчальної діяльності

9.1. Слово вчителя про необхідність вчитеся протягом життя і удосконалення своїх вмінь та навичок

9.1.1. Спостереження над мовним матеріалом

10. Оголошення теми і мети уроку

11. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

11.1. Робта зі схемою-опорою або таблицею-опорою (види складносурядних речень)

11.1.1. Перегляд відеоролика

11.1.2. Конструювння (за поданими схемами скласти речення)

11.1.2.1. Предметна компетентність

12. Осмислення навчальних вмінь та знань

12.1. Прийом "Про що не сказали" (робота з підручником)

12.1.1. Прийом "Незакінчене речення"

12.1.2. Практична робота (текст на картках або виведено на інтерактивну дошку ). Виписати з тексту складносурядні речення, розставити розділові знаки. Одне речення розібрати синтаксично.

12.1.2.1. Базова компетентність- практичне використння теоретичних знань

12.1.2.2. Оцінювання

13. Закріплення навчальних вмінь та знань

13.1. Виконання тестових завдань

13.1.1. Базова компетентність -практичне використання теоретичних знань

13.1.2. Оцінювання

14. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

14.1. Опрацювати теоретичний матеріал, виконати вправу; створити рекламу складносурядному реченню або казку про те, як виникло ССР (за бажанням)

15. Оцінювання

15.1. Протягом уроку учні тричі отримують оцінку (виставляють на картку самооцінювання)

16. Підсумок уроку

16.1. Прийом "4 капелюхи"