Тема: Складносурядне речення, його будова та засоби зв'язку між його частинами

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Тема: Складносурядне речення, його будова та засоби зв'язку між його частинами by Mind Map: Тема: Складносурядне речення, його будова та засоби зв'язку між його частинами

1. Перебіг уроку

1.1. Організаційний момент

1.2. Мотивація навчальної діяльності

1.2.1. Повчальна казка

1.2.1.1. Жив колись один молодий та перспективний вчений. Здійснив він неймовірно важливий винахід - вигадав, як забезпечити людей ялинками до Нового Року та не зашкодити жодному дереву. Коли наш горе-дослідник вирішив оформити власний винахід, його спіткала поразка: через неграмотно оформлену роботу, його думок ніхто не зрозумів та не сприйняв...

1.2.1.1.1. .

1.2.2. Проблемне питання

1.2.2.1. Чому ніхто не зрозумів дослідника? Чого йому варто навчитися?

1.2.3. Слово вчителя

1.2.3.1. Можливо, і ви, діти, колись станете ученими, винахідниками... Не забувайте про те, що варто грамотно вміти оформлювати власні думки.

1.3. Актуалізація опорних знань учнів

1.3.1. Фронтальна бесіда

1.3.1.1. Який розділ науки про мову ми вивчаємо?

1.3.1.2. Які види речень за будовою ви знаєте?

1.3.1.3. Чим відрізняється просте речення від складного?

1.3.2. Спостереження за мовним матеріалом

1.3.2.1. Прочитайте та запишіть речення. Підкресліть граматичні основи в реченні.

1.3.2.1.1. Ми йшли по лісу, а сніг навколо весело блищав.

1.3.2.2. Яке це речення за будовою?

1.3.2.3. Чи можна поставити запитання від однієї частини складного речення до іншої?

1.4. Оголошення теми та мети уроку

1.5. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

1.5.1. Опрацювання таблиці

1.5.2. Робота з підручником

1.6. Закріплення засвоєного матеріалу

1.6.1. Виконання тестових завдань в Adobe Captivate

1.6.2. Конструювання

1.6.2.1. За поданим початком складіть та запишіть складносурядне речення

1.6.2.1.1. Ми чекали гарної зимової погоди напередодні свята, але...

1.6.2.1.2. Або Святий Миколай забув завітати до мене, або....

1.6.2.1.3. Ми з нетерпінням чекали на ялинку, і ...

1.6.3. Виконання вправ на картках зі взаємоперевіркою

1.7. Оцінювання

1.8. Підбиття підсумків уроку

1.8.1. Бесіда

1.8.1.1. Продовжіть речення

1.8.1.1.1. Сьогодні я дізнався/навчився... Найбільше мені сподобалось... Виникли труднощі з...

1.9. Домашнє завдання

1.9.1. Творче завдання

1.9.1.1. Використовуючи всі види ССР скласти та записати невелику розповідь про Діда Мороза

2. Обладнання: підручник, картки, комп'ютерне оснащення

2.1. Spanish

2.1.1. Midterm

3. Тип уроку: урок засвоєння нових знань

3.1. Physics

3.1.1. Research and prepare experiment

4. Мета: Сформувати в учнів уміння та навички розпізнавати складносурядні речення у системі синтаксису, розуміти їх будову, знаходити та пояснювати засоби зв'язку між частинами складносурядних речень; розвивати навички побудови складносурядних речень; виховувати любов та повагу до традицій святкування Нового року.

4.1. Spanish

4.1.1. New vocabulary

5. Урок української мови. 9 клас

5.1. Maths

5.1.1. Text book, exercises 34, 35, 36, 37