Складносурядне речення, його будова, засоби зв`язку між частинами

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Складносурядне речення, його будова, засоби зв`язку між частинами by Mind Map: Складносурядне речення, його будова, засоби зв`язку між частинами

1. Осмислення нового матеріалу

1.1. Слово вчителя

1.2. Робота з підручником (вправа на знаходження даного виду речення серед інших)

1.3. Робота біля дошки (утворити ССР із двох простих або із одного ускладненого)

1.4. "Графічний експрес"( робота в парах - скадання речень за схемами)(НЛ-2)

1.5. Прийом "Паперовий літачок" (за допомогою літачка обирається той, хто називає сполучник у прочитаному реченні) (НЛ-3)

2. Конспект уроку з української мови (9 клас). Тарас О.Л.

3. Хвилинка здоров`я

3.1. Ативізує розумову діяльність (прочитати назви кольорів, а не назвати колір слова) (НЛ-3)

4. Узагальнення нового матеріалу та його практичне застосування

4.1. Прийом "Віднови прислів`я"

4.2. Прийом "Ваша решта" (знайти з-поміж ССР речення іншого виду) (НЛ-4)

4.3. Робота в групах (творче завдання: скласти колаж "Щлях до мети", презентувати його, використовуючи складносурядні речення) (НЛ-4)

5. Завершення уроку

5.1. Домашнє завдання "Ярмарок-продаж"

5.1.1. 1.Виконати вправу з підручника й вивчити теорію - 6б.

5.1.2. 2. Скласти речення за поданими схемами (+1) - 8б.

5.1.3. 3. Створити допис у Facebook, використовуючи ССР - 12б.

5.2. Оцінювання

5.3. Рефлексія навчальної діяльності " Встав свої "5 копійок" (НЛ-4)

5.4. Підсумок уроку (бесіда за питаннями)

6. Мета

6.1. актуалізувати знання учнів про складне речення, його види; дати учням відомості про складносурядне речення

6.2. формувати вміння правильно будувати ССР, використовуючи певні засоби зв`язку

6.3. розвивати пунктуаційну грамотність, спостережливість

6.4. формувати комунікаційну й підприємницьку компетентності, виховувати культуру мовлення

7. Обладнання

7.1. підручник

7.2. мультимедійна дошка

7.3. картки для рефлексії настрою

7.4. паперові літачки

7.5. монети "5 копійок"

8. Тип уроку

8.1. урок засвоєння нових знань

9. Початок уроку

9.1. Оргмомент

9.2. Рефлексія настрою (НЛ-3)

9.3. Превірка домашнього завдання

9.4. Актуалізація опорних знань про складне речення (клоуз-тест)

9.5. Мотивація навчальної діяльності "Все в твоїх руках"

9.6. Оголошення теми уроку

9.7. Формулювання мети за опорними словами: навчитися, розрізняти, будувати

10. Очікувані результати

10.1. Знаннєвий компонент: учні називають частини ССР, формулюють визначення даного виду складного речення

10.2. Діяльнісний: учні розрізняють види скадного речення, аналізують смислові зв`язки між частинами, застосовують отримані знання в процесі практичної роботи

10.3. Цннісний: учні усвідомлюють необхідність використання ССР в усному й писемному мовленні, учні роблять висновки щодо будови ССР та засобів зв`язку в ньому