Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MỤC TIÊU NĂM 2018 by Mind Map: MỤC TIÊU NĂM 2018

1. Sức khỏe

1.1. Duy trì thói quen sáng dậy 5h30, tối ngủ 23:00

1.2. Tập thể thao ít nhất 30'/ngày

1.3. Tự nấu ăn, hạn chế ăn ngoài

2. Sự nghiệp

2.1. Tháng 3/2018 nộp đơn nghỉ việc

2.2. Tháng 4/2018: dấn thân vào lĩnh vực Marketing

2.3. Trở thành chuyên viên Marketing trước tháng 2/2019

3. Các mối quan hệ

3.1. Gọi về nhà: 1 lần/tuần

3.2. Tụ tập bạn bè: 1 lần/tuần

3.3. Mời người mình ngưỡng mộ đi ăn: 1 lần/tháng

4. Phát triển bản thân

4.1. Ngoại ngữ

4.1.1. Giao tiếp thông thạo với người nước ngoài trong ít nhất 30 phút.

4.1.2. Nghe hiểu 80% thông tin.

4.2. Chuyên môn

4.2.1. Học một khóa ngắn hạn về Marketing. Hoàn thành trước tháng 7/2018

4.3. Khác

4.3.1. Mỗi ngày 50 trang sách

4.3.2. Học chơi 1 nhạc cụ/môn thể thao mới.

5. Tài chính

5.1. Tháng 12/2018 đạt mức thu nhập tối thiểu 8tr/tháng.

5.2. Tiết kiệm: 1tr/tháng

6. Đóng góp cho xã hội

6.1. Tham gia tổ chức ít nhất 2 hoạt động từ thiện.