MỤC TIÊU NĂM 2018

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MỤC TIÊU NĂM 2018 by Mind Map: MỤC TIÊU NĂM 2018

1. Sức khỏe

1.1. Duy trì thói quen sáng dậy 5h30, tối ngủ 23:00

1.2. Tập thể thao ít nhất 30'/ngày

1.3. Tự nấu ăn, hạn chế ăn ngoài

2. Phát triển bản thân

2.1. Ngoại ngữ

2.1.1. Giao tiếp thông thạo với người nước ngoài trong ít nhất 30 phút.

2.1.2. Nghe hiểu 80% thông tin.

2.2. Chuyên môn

2.2.1. Học một khóa ngắn hạn về Marketing. Hoàn thành trước tháng 7/2018

2.3. Khác

2.3.1. Mỗi ngày 50 trang sách

2.3.2. Học chơi 1 nhạc cụ/môn thể thao mới.

3. Sự nghiệp

3.1. Tháng 3/2018 nộp đơn nghỉ việc

3.2. Tháng 4/2018: dấn thân vào lĩnh vực Marketing

3.3. Trở thành chuyên viên Marketing trước tháng 2/2019

4. Tài chính

4.1. Tháng 12/2018 đạt mức thu nhập tối thiểu 8tr/tháng.

4.2. Tiết kiệm: 1tr/tháng

5. Các mối quan hệ

5.1. Gọi về nhà: 1 lần/tuần

5.2. Tụ tập bạn bè: 1 lần/tuần

5.3. Mời người mình ngưỡng mộ đi ăn: 1 lần/tháng

6. Đóng góp cho xã hội

6.1. Tham gia tổ chức ít nhất 2 hoạt động từ thiện.