การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. การทำงานแบบ PDCA

1.1. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผนก่อน

1.2. ทำให้การทำงานมีการรัดกุมและทำให้รวดเร็วต่อการทำงาน

1.3. เมื่อประสบปัญหาก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหา

1.4. ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาก็สามารถแก้ได้เลย

1.5. ใช่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น

2. งานช่างในบ้าน

2.1. รู้การเลือกซื้ออุปกรณ์งานช่าง

2.2. งานเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ช่างซ่อมได้

2.3. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์งานช่างในการซ่อมแซมสิ่งต่างๆได้

2.4. ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

2.5. รู้วิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์งานช่าวง

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. เพื่อให้รู้วิธีในการซ่อมแซมเสื้อผ้า

3.2. เสื้อผ้าที่ขาดชำรุดก็สามารถนำมาเย็บซ่อมแซมได้

3.3. การเก็บรักษาเสื้อผ้าไม่ให้เสื้อผ้าชำรุด

3.4. รู้วิธีการเย็บผ้า

3.5. ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย