Патофізіологія людини

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Патофізіологія людини by Mind Map: Патофізіологія людини

1. Тематичний план курсу

1.1. Тема 1. Вступ до Патофізіології як науки

1.2. Тема 2. Загальна нозологія, етіологія та патогенез

1.3. Тема 3. Патофізіологія імунної системи

1.4. Тема 4. Алергія

1.5. Тема 5. Запалення.

1.6. Тема 6. Гарячка

1.7. Тема 7. Канцерогенез

1.8. Тема 8. Голодування. Гіпоксія. Порушення енергетичного та жирового обміну

1.9. Тема 9. Порушення білкового, водно-сольового обміну, обміну вітамінів

1.10. Тема 10. Захист індивідуальних проектів. Підведення підсумків

2. Інформація про курс

2.1. Мета та завдання курсу

2.2. Інформація про автора, контакти

2.3. Документи курсу (робоча програма, графіки занять, електронні документи)

3. Взаємодія учасників

3.1. Студент-викладач

3.1.1. індивідуальні консультації (e-mail, спілкування у чаті/форумі)

3.2. Студент-студент

3.2.1. участь у форумах, группові завдання

3.3. Студент-матеріал

3.3.1. електронні ресурси, літературні джерела

4. Тижнева структура курсу

4.1. Теоретичний матеріал тижня

4.2. Завдання до практичного виконання

4.3. Спілкування та обговорення

4.4. Тестування

4.5. Рефлексія

5. Навчальний матеріал

5.1. Теоретичний матеріал

5.1.1. Лекційний курс

5.1.2. Теорія до семінарів

5.2. Методичні рекомендації

5.2.1. * до виконання практичних робіт

5.2.2. * до самостійного опрацювання

5.2.3. * зразки оформлення звітних матеріалів

5.3. Практичні та семінарські заняття

5.3.1. форуми

5.3.2. обговорення

5.3.3. виконання завдань

5.4. Контроль знань

5.4.1. тестування

5.4.2. рефлексія

5.5. Індивідуальні проекти

5.6. Література до курсу

5.6.1. Основна література

5.6.2. Додаткові джерела

5.6.3. Інтернет-джерела