Розвиток дошкільного виховання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Розвиток дошкільного виховання by Mind Map: Розвиток дошкільного виховання

1. До 80х років 20 ст.

1.1. У більшості країн системи дошкільного виховання не розвинуті.

1.2. Лише у СРСР та у країнах Східної Європи 40-70% дітей відвідували дошкільні заклади

2. Особливості розвитку системи дошкільного виховання в сучасних умовах

2.1. дошкільні класи при початкових школах

2.2. державні, громадські та приватні дит. садки повного дня

2.3. центри короткострокового нагляду за дітьми

2.4. дитячі садки при підприємствах для дітей персоналу

2.5. дитячі групи при церквах

2.6. дит. садки для дітей з бідних та соц. неблагополучних сімей

2.7. дит. садки для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку

3. Система дошкільного виховання передових країн

3.1. активне зростання мережі дошкільних закладів

3.2. охоплення дітей дошкільного віку виховними закладами < 12-15 %

3.2.1. дит. садки відвідують > 40% у віці3-4 р., та 100% у віці 5 р.

3.2.1.1. Система дошкільного виховання розвинутих країн

4. Причини змін у ставленні до організованого дошкільного виховання

4.1. широке залучення жінок до праці за межами оселі

4.2. зростання к-ті розлучень - відсутність належного нагляду

4.3. поширення руху за рівноправ'я чоловіків та жінок

4.4. проведення широкого кола психолого-педагогічних досліджень

4.5. зростання вимог до якості підготовки професіоналів

5. Провідні тенденції розвитку системи дошкільного виховання

5.1. загальне розширення мережі дошкільних закладів

5.2. пріорітетне створення повноцінних дошкільних закладів

5.3. розвиток системи психолого-педагогічного та соц-педагогічного консультування батьків