Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nguyễn Mai Lan by Mind Map: Nguyễn Mai Lan

1. Mai Lan Household

1.1. Chồng Nguyễn Văn Nam

1.1.1. Vay mua ôtô

1.1.1.1. -

1.1.2. tài sản: Nhà đất

1.1.2.1. +

1.1.2.2. -

1.2. Con Nguyễn Văn Việt

1.2.1. Vay du học

1.2.1.1. -

2. Vân Anh Household

2.1. Mẹ Nguyễn Vân Anh

2.1.1. Tài Sản: Nhà Đất và Bảo hiểm

2.1.1.1. +

2.2. Chị Gái Nguyễn Kiều Trinh

3. Các tài khoản

3.1. Nợ

3.1.1. -

3.2. Tiết kiệm, Đầu Tư

3.2.1. AUM

3.3. Tài sản: nhà đất

3.3.1. +

4. Người liên hệ

4.1. Kế Toán Viên: Hoàng Nam Trung

4.2. Công ty luật sư. ABC lawyer

5. Goal

5.1. Cho Con đi du học

5.2. Mua xe oto

5.3. Nghỉ hưu sớm

5.4. Du lịch

6. Referrals made

6.1. Hoàng Anh Thùy

6.1.1. EXPRESSED INTEREST - Personal Loan

6.2. Nguyễn Công Phượng

6.2.1. Credit card