TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN by Mind Map: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

1. VĂN HÓA

1.1. TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO

1.1.1. Nho giáo: giữ vai trò quan trọng, là công cụ tinh thần

1.1.2. Phật giáo: thịnh hành nhất thời Đường

1.2. SỬ HỌC

1.2.1. Tác phẩm tiêu biểu: Bộ "Sử kí" của Tư Mã Thiên

1.2.2. Thành lập "Sử quán"

1.2.3. Trở thành lĩnh vực nghiên cứu độc lập từ thời Tần - Hán

1.3. VĂN HỌC

1.3.1. Là lĩnh vực nổi nhất

1.3.2. Thơ phát triển mạnh nhất thời Đường

1.4. TIỂU THUYẾT

1.4.1. Phát triển ở thời Minh - Thanh

1.5. KHOA HỌC KĨ THUẬT

1.5.1. Giấy

1.5.2. Kĩ thuật in

1.5.3. La bàn

1.5.4. Thuốc súng

2. THỜI NHÀ THANH

2.1. THÀNH LẬP

2.1.1. Lý Tự Thành ( 1644 ) lật đổ triều Minh và lập ra nhà Thanh

2.2. ĐỐI NỘI

2.2.1. Áp bức dân tộc, mua chuộc địa chủ người Việt.

2.3. ĐỐI NGOẠI

2.3.1. Thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng”, gây chiến tranh xâm lược.

2.3.2. SỤP ĐỔ ( 1911 )

3. THỜI TẤN - HÁN

3.1. THÀNH LẬP

3.1.1. Nhà Tần ( 221 TCN - 206 TCN ) Tần Thủy Hoành đứng đầu

3.1.2. Nhà Hán ( 206 TCN - 220 ) Hán Cao Tổ thành lập

3.2. XÃ HỘI

3.2.1. Có sự phân hóa giai cấp

3.3. CHÍNH TRỊ

3.3.1. Trung ương

3.3.1.1. HOÀNG ĐẾ

3.3.1.1.1. Thừa tướng

3.3.1.1.2. Thái úy

3.3.1.1.3. Các quan khác

3.4. ĐỐI NGOẠI

3.4.1. Xâm lược Triều Tiên và đất đai của người Việt Cổ.

4. THỜI NHÀ ĐƯỜNG

4.1. THÀNH LẬP

4.1.1. Lý Uyên sáng lập ( 618 - 907 )

4.2. KINH TẾ

4.2.1. Nông nghiệp thi hành chính sách quân điền

4.2.2. Thủ công nghiệp phát triển

4.2.3. Thương nghiệp thịnh đạt

4.3. CHÍNH TRỊ

4.3.1. Từng bước hoàn thiện bộ máy cai trị

4.3.2. Lập thêm chức tiết độ sứ

4.3.3. Tuyển dụng quan lại qua việc thi cử

4.4. ĐỐI NGOẠI

4.4.1. Xâm chiếm vùng nội mông

4.4.2. Chinh phục vùng Tây vực

4.4.3. Ép Tây Tạng phải thuần phục

4.4.4. Củng cố chế độ bảo hô An Nam

5. THỜI NHÀ MINH

5.1. THÀNH LẬP

5.1.1. Chu Nguyên Chương sáng lập ( 1638 - 1644 )

5.2. KINH TẾ

5.2.1. Xuất hiện mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa.

5.2.2. Xuất hiện quan hệ chủ-thợ

5.2.3. Thủ công nghiệp: Xuất hiện công thương thủ công

5.2.4. Xuất hiện các thành thị

5.3. CHÍNH TRỊ

5.3.1. Đối ngoại: Mở rộng xâm lược ra bên ngoài

5.3.2. Bộ máy nhà nước phong kiến ngày càng tập quyền