Соціологія та психологія: вступ в науку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Соціологія та психологія: вступ в науку by Mind Map: Соціологія та психологія: вступ в науку

1. Вступ в науку

1.1. Предмет дослідження

1.2. Соціальна психологія як явище.

1.3. Ефект соціальності та його виявлення у психічних феноменах.

1.4. Предмет соціальної психології як науки.

1.5. Основні відмінності соціології від психології.

1.6. Методи дослідження соціальних орієнтацій особистості.

1.7. Особистість як предмет дослідження в соціології і психології

2. Соціалізація особистості.

2.1. Соціальний інтелект.

2.2. Сутність соціалізації.

2.3. Агенти соціалізації.

2.4. Поняття адаптації та відповідальності.

2.5. Соціальні установки.

2.6. Особливості рольової поведінки особистості.

3. Сучасні навички майбутнього.

3.1. Освіта майбутнього та її вимоги. «Драйвери» змін.

3.2. Здібності.

3.3. Формування навичок.

3.4. Ключові вміння.

3.5. Нові уявлення про роботу

4. Системне мислення

4.1. Значення системного мислення при оцінці компетентності працівника.

4.2. Поняття системи та мислення.

4.3. Властивості системного мислення.

4.4. Психологічний механізм процесу прийняття рішень.

5. Комунікативні навички

5.1. Контакт з незнайомими людьми.

5.2. Форми комунікації.

5.3. Засоби та стилі спілкування.

5.4. Управління конфліктами.

5.5. Робота та співпраця в команді.