התנהגות ארגונית מיקרו

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
התנהגות ארגונית מיקרו by Mind Map: התנהגות ארגונית מיקרו

1. מבנה הציון

1.1. בחינה

1.2. מטלות (3)

2. Organization

2.1. הרצאות (14)

2.2. בחינה בסיום הקורס

2.3. 3-6 מטלות במהלך הקורס

3. מטרת הקורס

3.1. הבנת נושאים שונים הנוגעים להתנהגות ארגונית

3.2. יכולת ניתוח מקרים בעזרת מושגים מהקורס

4. נושאי הקורס

4.1. יחידה 1

4.1.1. מבוא להתנהגות ארגונית

4.2. יחידה 2

4.2.1. אישיות והבדלים בינאישיים

4.3. יחידה 3

4.3.1. תפיסה חברתית

4.4. יחידה 4

4.4.1. עמדות ורגשות

4.5. יחידה 5

4.5.1. למידה ארגונית

4.6. יחידה 6

4.6.1. מוטיבציה בעבודה

4.7. יחידה 7

4.7.1. לחץ ושחיקה

4.8. יחידה 8

4.8.1. קבוצות עבודה בארגון

5. חומרי הלימוד

5.1. יחידות לימוד

5.2. חוברת מטלות