Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Szimultán oktatás a felnőttképzésben by Mind Map: Szimultán oktatás 
a felnőttképzésben
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Szimultán oktatás a felnőttképzésben

Oktató

kompetenciák

szakmai felkészültség, igényesség

pszichológiai, andragógia felkészültség

módszertani ismeretek

kreativitás

pozitív szakmai beállítottság

szakmai újdonságok iránti érdeklődés

oktatástechnikai készség és jártasság

rálátás a didaktikai és az andragógiai problémák összegfüggésrendszerére

sikeres oktatás feltételei

módszer

eszköz

stratégia

folyamatszervezés

az oktató személyiségi jegyei

tanulók ismereteinek figyelembe vétele

nehézségek

többszörös munka

párhuzamos óravezetés

megosztott figyelem

csak a tanulók képzésen eltöltött idejére számíthat

Tanuló

közvetlen foglalkozás

oktatóval való együttes munka

közös közvetlen foglalkozás

valamennyi résztvevő együtt dolgozik az oktatóval

önálló tevékenység, tanulás

a feladatok szerves részei az oktatási folyamatnak

előzetes ismeretekre támaszkodó gyakorlatok

könnyen átlátható, ellenőrizhető, a rendelkezésre álló idő alatt elvégezhető feladatok

egyéni munka

önálló javítás

önellenőrzés szokásának megerősítése

önbizalom és önállóság növelése

igényszint emelése

közös javítás

általános hibák javítása

csoportmunka

együttműködés

egymásrautaltság

közös munka öröme

Előnyök

eltérő ismeretszintekhez alkalmazkodó oktatás

önálló feladatok miatti nagyobb koncentráció

személyiség aktivizálása

inspiráció az önképzésre

eszköztudás gyorsabb fejlődése

emberközpontúbb oktatás

oldottabb, inspirálóbb légkör

látens tanulás

gyorsabb munkaritmus

együttműködés, egymás segítése

Hátrányok

gyorsabb munkaritmus

a szokásosnál alaposabb, időigényesebb felkészülés (oktató)

közvetlen foglalkozás "munkazaja"

szokatlanság