Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MADDE by Mind Map: MADDE

1. HALLERİ

1.1. KATI

1.2. SIVI

1.3. GAZ

1.4. PLAZMA

2. ÇEŞİTLERİ

2.1. Saf Madde

2.1.1. Element

2.1.1.1. Metal

2.1.1.2. Ametal

2.1.1.3. Soygaz

2.1.2. Bileşik

2.2. Karışım

2.2.1. Homojen Karışım

2.2.2. Hetorojen Karışım

3. AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

3.1. Erime Isısı

3.2. Buharlaşma Isısı

3.3. Özısı