İNSANDA SİNİR SİSTEMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ by Mind Map: İNSANDA SİNİR SİSTEMİ

1. Çevresel Sinir Sistemi

1.1. Duyu Bölümü

1.2. Motor Bölümü

1.2.1. Somatik Sinir Sistemi

1.2.2. Otonom Sinir Sistemi

1.2.2.1. Parasempatik Sinirler

1.2.2.2. Sempatik Sinirler

2. Merkezi Sinir Sistemi

2.1. Beyin

2.1.1. Ön Beyin

2.1.1.1. Uç Beyin

2.1.1.2. Ara Beyin

2.1.1.2.1. Hipotalamus

2.1.1.2.2. Talamus

2.1.2. Orta Beyin

2.1.3. Arka Beyin

2.1.3.1. Beyincik

2.1.3.2. Omurilik Soğanı

2.1.3.3. Pons

2.2. Omurilik