ดาวฤกษ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ดาวฤกษ์ by Mind Map: ดาวฤกษ์

1. การเกิดดาวกฤษ์

1.1. เกิดจากกลุ่มแก๊สไฮโดรเจนขนาดมหึมาในอวกาศเรียกว่า

1.1.1. เนบิวลา

1.2. ซึ่งกลุ่มแก๊สจะเริ่มยุบตัวลงอย่างช้าๆเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจากศูนย์กลาง

1.3. โดยขณะยุบตัวแรงโน้มถ่วงก็จะเพิ่มมากขึ้น

1.4. ทำให้อัตรายุบตัวถูกเร่งให้เร็วขึ้นใจกลางของกลุ่มแก๊สจึงความหนาแน่น,อุณหภูมิสูงขึ้น

1.5. คือปฏิกริยาที่ธาตุเบา

1.5.1. เช่นไฮโดรเจนรวมตัวเป็นธาตุมีน้ำหยักมากขึ้น

2. วิวัฒนาการของดาวฤกษ์

2.1. ดาวฤกษ์ทุดวงเมื่อปลดปล่อยพลังงานความร้อน,แสงสว่างออกมา มวลไฮโดรเจนภายในจะลดลง

2.1.1. มีมวลสารฮีเลียมเพิ่มขึ้น

2.1.2. จึงในที่สุดไฮโดรเจนจะหมดไป

2.2. กลายเป็นดาวดับ

2.2.1. ซึ่งสิ้นสุดอายุของดาวกฤษ

2.3. มี2ลักษณะ

2.3.1. 1 การสิ้นสุดของดาวฤกษ์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์

2.3.2. 2การสิ้นสุดของดาวกฤษ์ที่มีขนาดใหญ่

3. ความสว่างของดาวฤกษ์

3.1. ความสว่างปรากฎของดาวได้บอกตัวเลขที่ไม่มีหน่วย

3.1.1. เรียกว่าอันดับความสว่าง

3.1.2. หรือแมกนิจูด

3.2. ความสว่างของดาวที่เรามองเห็น

3.2.1. จากโลกนี้ไม่ใช่แสงสว่างที่แท้จริง

3.3. เนื่องจากดาวบนดวงที่มีความสว่างมากแต่อยู่ไกลจากโลกมาก

3.4. อาจทำให้เรามองเป็นดาวที่มีแสงริบหรี่ได้

3.4.1. โดยเรียกความสว่างของดาว

3.4.2. ที่สังเกตเห็นได้จาก

3.4.2.1. ความสว่างปรากฎ

4. สี,อุณหภูมิของดาวฤกษ์

4.1. สีของดาวฤกษ์จะขึ้นอยู่กับ

4.1.1. อุณหภูมิพื้นผิวของดาวฤกษ์

4.2. คือดาวที่มีอุณหภูมิพื้นผิวต่ำ จะมีสีค่อนข้างแดง

4.2.1. ดาวที่มีอุณหภูมิพื้นผิวสูง

4.2.2. จะมีสีไปทางขาวหรือแกมน้ำเงิน

4.3. สีเหลืองอมขาวมีอุณหภูมิประมาณ7400องศาเคลวิน

4.4. สีแดงอุณหภูมิประมาณ3500องศาเคลวิน

4.5. สีฟ้าอุณหภูมิประมาณ28000องศาเคลวิน

4.6. สีน้ำเงินน้ำเงินอมขาวประมาณ29000-40000องศาเคลวิน

4.7. นอกจากนี้ดาวแต่ละประเภทยังจัดอยู่คนละชั้นสเปกตรัมกันอีกด้วย

5. จุดจบของดาวฤกษ์

5.1. ดาวแคระขาว

5.1.1. white dwarf

5.1.1.1. ดาวฤกษ์ที่มีขนาดเท่าดวงอาทิตย์

5.1.1.2. สามารถปล่อยพลังงานความร้อน,พลังงานแสง

5.1.1.3. ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ใจกลางโดยการเปลี่ยนธาตุเบา

5.1.1.4. เช่น ธาตุไฮโดรเจนให้เป็นธาตุที่หนักขึ้นคือฮีเลียม

5.1.2. ส่วนขอบจะขยายตัวกลายเป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่

5.1.2.1. เรียกดาวยักษ์แดง

5.1.3. ผิวนอกหลุดออกจากดวงดาว

5.1.3.1. เผยให้เห็นใจกลางขนาดเล็กร้อนจัด

5.1.3.2. เรียกดาวแคระขาว

5.2. ดาวนิวตรอน

5.2.1. neutron star

5.2.1.1. เกิดจากดาวกฤษ์ที่มีขนาดใหญ๋ปล่อยพลังงานความร้อน

5.2.1.2. พลังงานแสงอาทิตย์ออกสู่ภายนอก ซึ่งพลังงานนี้เกิดจากปฎิกิริยานิวเคลียร์

5.2.1.3. คือการเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม

5.2.2. มวลสารต่างๆจะยุบตัวลงสู่ใจกลาง

5.2.3. เกิดความหนาแน่น,อุณหภูมิที่สูงมากจนเกิดการรวมตัวของโปรตอนและอิเล็กตรอน

5.2.4. ได้นิวตรอนจึงเกิดพลังงาน

5.2.4.1. เรียกว่าซุปเปอร์โนวา

5.3. หลุมดำ

5.3.1. เกิดจากดาวฤกษ์ขนาดใหญ่

5.3.1.1. มีมวลสารปริมาณมาก

5.3.2. ส่วนแกนกลางที่เหลือจะยุบตัวกลายเป็นดาวดับ

5.3.2.1. ที่มีความหนาแน่นนมหาศาล

5.3.3. สามารถดึงดูดทุกสิ่งที่อยู่โดยรอบเข้าไปแม้กระทั่งอนุภาคของแสง