KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP NEMO 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP NEMO 2 by Mind Map: KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP NEMO 2

1. CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

1.1. LÃNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1.2. LÃNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

1.3. LÃNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - XÃ HỘI – THẨM MỸ

1.4. LÃNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

2. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP

2.1. GIÁO VIÊN

2.1.1. Cô: Hoàng Ngọc Cẩm Tú

2.1.2. Cô: Bùi Thị Thanh Lý

2.2. TRẺ

2.2.1. Sĩ số : 19 bé

2.3. THUẬN LỢI

2.3.1. - Thuận lợi: + Lớp học thoáng mát + CSVC và trang thiết bị dạy học được đầu tư và tu sửa, đảm bảo an toàn cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ. + Được sự quan tâm, cộng tác sát xao của ban giám hiệu, cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dạy trẻ. + Giáo viên đảm bảo trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy từ 3 năm trở lên, luôn nhiệt tình, năng nổ trong công tác chăm sóc, dạy dỗ trẽ, yêu mến trẻ và được phụ huynh tín nhiệm.

2.4. KHÓ KHĂN

2.4.1. - Khó khăn: + Số lượng trẻ chưa qua lớp nhà trẻ chiếm đa số. + 06 trẻ chưa biết cách nhai cơm nên bé ăn còn ngậm + Đa số trẻ là con 1, được cha me ba mẹ phục vụ nhiều ở nhà nên hạn chế trong việc tập khả năng tự phục vụ cho trẻ.

3. KẾ HOẠCH THÁNG

3.1. THÁNG 9

3.1.1. Các lĩnh vực phát triển

3.1.2. Kế hoạch tuần World kisd thân yêu

3.1.2.1. Tuần 3 world kisd thân yêu

3.1.2.1.1. Giáo án

3.1.2.2. Tuần 4 Ngôi nhà chung Worldkid

3.1.2.2.1. Giáo án

3.2. THÁNG 10

3.2.1. Các lĩnh vực phát triển

3.2.2. Kế hoạch tuần Những Giác Quan Kỳ Diệu

3.2.2.1. Tuần 1

3.2.2.1.1. Giáo án

3.2.2.2. Tuần 2

3.2.2.2.1. Giáo án

3.2.2.3. Tuần 3

3.2.2.3.1. Giáo án

3.2.2.4. Tuần 4

3.2.2.4.1. Giáo án

3.3. THÁNG 11

3.3.1. Các lĩnh vực phát triển

3.3.2. Kế hoạch tuần Những chuyến picnic cùng gia đình

3.3.2.1. Tuần 1

3.3.2.1.1. Giáo án

3.3.2.2. Tuần 2

3.3.2.2.1. Giáo án

3.3.2.3. Tuần 3

3.3.2.3.1. Giáo án

3.3.2.4. Tuần 4

3.3.2.4.1. Giáo án

3.3.2.5. Tuần 5

3.3.2.5.1. Giáo án

3.4. THÁNG 12

3.4.1. Các lĩnh vực phát triển

3.4.2. Kế hoạch tuần Ước Mơ Của Bé

3.4.2.1. Tuần 1

3.4.2.1.1. Giáo án

3.4.2.2. Tuần 2

3.4.2.2.1. Giáo án

3.4.2.3. Tuần 3

3.4.2.3.1. Giáo án

3.4.2.4. Tuần 4

3.4.2.4.1. Giáo án

4. KẾ HOẠCH VUI CHƠI NĂM

4.1. Mục tiêu

4.2. Phản ánh sinh hoạt

4.3. Hoạt động với đồ vật