KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP NEMO 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP NEMO 2 by Mind Map: KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP NEMO 2

1. KẾ HOẠCH THÁNG

1.1. THÁNG 9

1.1.1. Các lĩnh vực phát triển

1.1.2. Kế hoạch tuần World kisd thân yêu

1.1.2.1. Tuần 3 world kisd thân yêu

1.1.2.1.1. Giáo án

1.1.2.2. Tuần 4 Ngôi nhà chung Worldkid

1.1.2.2.1. Giáo án

1.2. THÁNG 10

1.2.1. Các lĩnh vực phát triển

1.2.2. Kế hoạch tuần Những Giác Quan Kỳ Diệu

1.2.2.1. Tuần 1

1.2.2.1.1. Giáo án

1.2.2.2. Tuần 2

1.2.2.2.1. Giáo án

1.2.2.3. Tuần 3

1.2.2.3.1. Giáo án

1.2.2.4. Tuần 4

1.2.2.4.1. Giáo án

1.3. THÁNG 11

1.3.1. Các lĩnh vực phát triển

1.3.2. Kế hoạch tuần Những chuyến picnic cùng gia đình

1.3.2.1. Tuần 1

1.3.2.1.1. Giáo án

1.3.2.2. Tuần 2

1.3.2.2.1. Giáo án

1.3.2.3. Tuần 3

1.3.2.3.1. Giáo án

1.3.2.4. Tuần 4

1.3.2.4.1. Giáo án

1.3.2.5. Tuần 5

1.3.2.5.1. Giáo án

1.4. THÁNG 12

1.4.1. Các lĩnh vực phát triển

1.4.2. Kế hoạch tuần Ước Mơ Của Bé

1.4.2.1. Tuần 1

1.4.2.1.1. Giáo án

1.4.2.2. Tuần 2

1.4.2.2.1. Giáo án

1.4.2.3. Tuần 3

1.4.2.3.1. Giáo án

1.4.2.4. Tuần 4

1.4.2.4.1. Giáo án

2. KẾ HOẠCH VUI CHƠI NĂM

2.1. Mục tiêu

2.2. Phản ánh sinh hoạt

2.3. Hoạt động với đồ vật

3. CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

3.1. LÃNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

3.2. LÃNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

3.3. LÃNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - XÃ HỘI – THẨM MỸ

3.4. LÃNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

4. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP

4.1. GIÁO VIÊN

4.1.1. Cô: Hoàng Ngọc Cẩm Tú

4.1.2. Cô: Bùi Thị Thanh Lý

4.2. TRẺ

4.2.1. Sĩ số : 19 bé

4.3. THUẬN LỢI

4.3.1. - Thuận lợi: + Lớp học thoáng mát + CSVC và trang thiết bị dạy học được đầu tư và tu sửa, đảm bảo an toàn cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ. + Được sự quan tâm, cộng tác sát xao của ban giám hiệu, cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dạy trẻ. + Giáo viên đảm bảo trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy từ 3 năm trở lên, luôn nhiệt tình, năng nổ trong công tác chăm sóc, dạy dỗ trẽ, yêu mến trẻ và được phụ huynh tín nhiệm.

4.4. KHÓ KHĂN

4.4.1. - Khó khăn: + Số lượng trẻ chưa qua lớp nhà trẻ chiếm đa số. + 06 trẻ chưa biết cách nhai cơm nên bé ăn còn ngậm + Đa số trẻ là con 1, được cha me ba mẹ phục vụ nhiều ở nhà nên hạn chế trong việc tập khả năng tự phục vụ cho trẻ.