Intercultureer onderwijs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Intercultureer onderwijs by Mind Map: Intercultureer onderwijs

1. respect voor elk kind

2. geschreven en gesproken taal

3. achtergrond van het kind

4. open sfeer

5. feedback

5.1. New node

6. iedereen bij de lessen betrekken

7. structuur in het algemeen

8. samenleving vol verschillen

9. New node

10. kans op een 'multicultureel drama'

11. onderwijs helpt omgaan met de ingewikkelde samenleving

12. vaardigheden trainen

13. sociale vaardigheden

14. intercultureer onderwijs

15. WSNS

16. adaptief onderwijs

17. Kennis

18. houding

19. vaardigheden

20. efficiënt communiceren

21. Effi ciënt kunnen communiceren bestaat uit

22. kunnen luisteren

23. kunnen onderhandelen

24. kunnen inleven

25. opkomen voor je rechten

26. conflicten vermijden