Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Intercultureer onderwijs by Mind Map: Intercultureer onderwijs
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Intercultureer onderwijs

respect voor elk kind

geschreven en gesproken taal

achtergrond van het kind

open sfeer

feedback

New node

iedereen bij de lessen betrekken

structuur in het algemeen

samenleving vol verschillen

New node

kans op een 'multicultureel drama'

onderwijs helpt omgaan met de ingewikkelde samenleving

vaardigheden trainen

sociale vaardigheden

intercultureer onderwijs

WSNS

adaptief onderwijs

Kennis

houding

vaardigheden

efficiënt communiceren

Effi ciënt kunnen communiceren bestaat uit

kunnen luisteren

kunnen onderhandelen

kunnen inleven

opkomen voor je rechten

conflicten vermijden