Qasja Letersi (T.II)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Qasja Letersi (T.II) by Mind Map: Qasja Letersi (T.II)

1. Romantizmi shqipetar

1.1. Identiteti dhe kultura kombetare

1.2. Tipari dallues i romantizmit shqipetar

1.3. Tiparet e ngjashme te romantizmit shqipetar me ate evropian

1.4. Ndikimi i letersise arbereshe

1.5. Elementi folkloril

2. Jeronin de Rada

2.1. Mesimet e para

2.2. Kolegji dhe vepra e pare

2.3. Interesimi nda krijimtarise popullore

2.4. Studimet e larta dhe kauzat qe mbrojti

2.5. Lidhje te rendesishme

2.6. Kontributi letrar dhe gjuhesor

2.7. Vitet e fundit

2.8. Krijimtaria

3. Kenget e Milosaos

3.1. Struktura

3.2. Subjekti

3.3. Vleresime

3.4. Vlera dhe stil

3.5. K.I (begatia e natyres

3.6. K.II( gezimi i marteses)

4. Naim Frasheri

4.1. Femijeria

4.2. Formimi kulturor

4.3. Kthimi ne atdhe

4.4. Lindja e vepres"Historia e Skenderbeut"

4.5. Veprimtaria patriotike dhe mergimi

4.6. Veprat e para

4.7. Formimi i personalitetit letrar

4.8. Tiparet e vepres naimiane

4.9. Vepra

4.9.1. Lulete e veres

4.9.2. Atdheu

4.9.3. Fyelli

4.9.4. Lulja

5. Honore de Balzak

5.1. Femijeria e palumtur

5.2. Vendimi per tu bere shkrimtar

5.3. Balzaku biznesmen

5.4. Futja ne jeten parisiane

5.5. Te shkruarit si pune

5.6. Fillimi i fames

5.7. lindja e "Komedise Njerezore"

5.8. Balzaku si personazhet e tij

5.9. Komedia njerezore

6. Realizmi

6.1. Kushtet historike dhe shoqerore te lindjes dhe zhvillimit te realizmit

6.2. Tiparet dhe parimet e letersise realiste

6.2.1. Nga pjesemarrja tek vezhgimi i distancuar

6.2.2. Heroi

6.2.3. Antiromantizmi realist i "Zonjes Bovari"

6.2.4. Natyralizmi (1865-1891)

6.2.5. Realizmi ne Rusi

6.3. Perfaqesuesit kryesor te realizmit

6.4. Gjinjte dhe llojet letrare