Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MATEMATIKA by Mind Map: MATEMATIKA

1. térgeometria

1.1. testek

1.1.1. gúla

1.1.2. kúp

1.1.3. kocka

1.1.4. téglatest

1.1.5. hasáb

1.1.6. stb.

2. Valószínűségszámítás

2.1. statisztikai folyamatok elmélete

2.2. információelmélet

3. Algebra

3.1. betűs kifejezések

3.2. oszthatóság

3.3. hatványozás

3.4. arányosság

4. Tételek

4.1. pl:

4.1.1. Pitagorasz

4.1.2. Thalész

4.1.3. Faktorizációs

5. Geometria

6. síkgeometria

6.1. síkidomok

6.1.1. paralelogramma

6.1.2. négyzet

6.1.3. téglalap

6.1.4. rombusz

6.1.5. trapéz

6.1.6. háromszög

7. Számelmélet

7.1. elemi

7.2. analitikus

7.3. komplex

8. Szabályok