Внутрішкільний контроль

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Внутрішкільний контроль by Mind Map: Внутрішкільний контроль

1. Внутрішкільний контроль та управління

2. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 2017-2018 н.р.

3. Контроль за виконанням навчальних програм і планів у І семестрі 2017-2018 н.р.

4. Документи до завершення ІІ семестру 2017-2018 н.р.

5. Самоаналіз стану ведення учнівських зошитів

6. Відомості для внесення оцінок учням до атестатів та свідоцтв