Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of QASJE by Mind Map: Copy of QASJE

1. 1.Romantizmi shqipëtar

1.1. Identiteti dhe kultura kombetare

1.2. Tipari dallues i romantizmit shqipetar

1.3. Tiparet e ngjashme te romantizmit shqipetar me ate evropian

1.4. Elementi i folklorit

1.5. Ndikimi i letersise arbereshe

2. Jeronim De Rada(1814-1903)

2.1. Mesimet e para

2.2. Kolegji dhe vepra e pare

2.3. Interesimi ndaj krijimtarise popullore

2.4. Studimet e larta dhe kauzat qe mbrojti

2.5. Lidhje te rendesishme

2.6. Kontributi letrar dhe gjuhesor

2.7. Vitet e fundit

2.8. Krijimtaria

3. 3.Kenget e Milosaos

3.1. Vleresime

3.2. Struktura

3.3. Subjekti

3.4. Vlerat dhe stili

4. 6.Honore dë Balzak

4.1. Femijeria e palumtur

4.2. Vendimi per tu bere shkrimtar

4.3. Balzaku biznesmen

4.4. Futja ne jeten parisiane

4.5. Te shkruarit si pune

4.6. Fillimi i famës

4.7. Lindja e "Komedisë Njerezore"

4.8. Balzaku si personazhet e tij

4.9. "Komedia njerezore"

4.9.1. Pushteti i parase

4.9.2. Struktura

4.9.3. Jeta permes librave

4.9.4. Idete dhe tematika

4.9.5. Realizmi vizionar

4.9.6. Risite e Balzakut dhe tiparet thelbesore te krijimtarise se tij

4.9.7. Tipi dhe personazhi

4.9.8. Personazhe me nje ide fikse

4.9.9. Personazhe te krijuara nga Balzaku

4.9.10. Realiteti francez ne kohen e Balzakut

4.9.11. Muze i gjalle i nje shekulli

5. 4.Naim Frasheri (1846-1900)

5.1. Femijeria

5.2. Formimi kulturor

5.3. Kthimi ne atdhe

5.4. Lindja e vepres "Historia e Skenderbeut"

5.5. Veprimtaria patriotike dhe mergimi

5.6. Veprat e para

5.6.1. Ndikimi i kultures persiane

5.6.2. Krijimi i pare shqip

5.7. Formimi i personalitetit letrar

5.7.1. Veprat dhe ndikimi filozofik

5.7.2. Ndikimi bektashian

5.7.3. Metamsikoza ne poezine e Naimit

5.8. Tiparet e vepres Naimiane

5.8.1. Tipari romantik

5.8.2. Qasja ndaj kulturave te tjera

5.8.3. Krijimtaria poetike

6. 5.Realizmi

6.1. Kushtet historike dhe shoqerore te lindjes dhe zhvillimit te realizmit

6.1.1. Procesi i gjate i realizmit

6.1.2. Realizmi romantik dhe realizmi si levizje letrare

6.2. Tiparet dhe parimet e letersise realiste

6.2.1. Nga pjesemarrja te vezhgimi i distancuar

6.2.2. Antiromantizmi realist i "Zonjes Bavari"

6.2.3. Natyralizmi(1865-1891)

6.2.4. Realizmi ne Rusi

6.2.5. Verizmi italian (1875-1895)

6.3. Perfaqesuesit kryesore

6.3.1. Stendal(1783-1842)

6.3.2. Emil Zola(1849-1902)

6.3.3. Uilliam Theker(1811-1863)

6.3.4. Çarls Dikens(1812-1870)

6.3.5. Anton Çehovi(1860-1904)

6.3.6. Nikolaj Gogol(1809-1852)

6.3.7. Ivan S.Turgenjev(1818-1883)

6.3.8. Leon Tolstoi(1828-1910)

6.4. Gjinite dhe llojet letrare