Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AF'AL ALLAH & AF'AL 'IBAD by Mind Map: AF'AL ALLAH & AF'AL 'IBAD

1. KONSEP BERIMAN DENGAN QADA' & QADAR

1.1. QADA' : Pelaksanaan ketentuan sejak azali lagi seperti kejadian siang dan malam,hidup dan mati manusia

1.2. QADAR : Ketentuan yang telah ditentukan Allah kepada makhluk sejak azali lagi seperti ajal dan rezeki

2. KONSEP TAWAKAL MENURUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

2.1. Tawakal bermaksud berserah kepada Allah mengenai sesuatu urusan atau perkara setelah melakukan usaha dengan bersungguh-sungguh

3. KESAN PENGHAYATAN QADA' & QADAR TERHADAP PERADABAN MANUSIA

3.1. -Menghilangkan sifat angkuh dan sombong

3.2. -Melahirkan masyarakat yang bersyukur

3.3. -Menghindarkan daripada putus asa

3.4. -Mewujudkan insan yang berani dan cekal

4. MAKSUD AF'AL ALLAH

4.1. Setiap kejadian yang berlaku di alam ini dengan kehendak dan arahan Allah

5. MAKSUD AF'AL 'IBAD

5.1. Setiap perbuatan dan tindakan manusia bergantung kepada usaha dan ikhtiar manusia sendiri

5.2. Terbahagi kepada dua iaitu 1) IJBARI & 2) IKHTIARI

5.3. IJTIBARI : Sesuatu perkara yang berlaku bukan atas pilihan dan kehendak manusia sendiri seperti bersin

5.4. IKHTIARI : Sesuatu perkara yang berlaku atas kemahuan,pilihan, dan kehendak manusia sendiri seperti rajin dan malas